Thứ 2 Ngày 01/10/2018

Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X

Sáng 1/10, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng; sơ kết công tác KTGS giữa nhiệm kỳ 2015- 2020.

      Sáng 1/10, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng; sơ kết công tác KTGS giữa nhiệm kỳ 2015- 2020.

      Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

      Quán triệt sâu sắc NQ số 14, Hội nghị Trung ương 5 khóa X, 10 năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ), ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã xác định rõ trách nhiệm, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS; chú trọng đổi mới, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS của Đảng. 

      Các cuộc kiểm tra của cấp ủy, UBKT các cấp tăng về số lượng, chất lượng được nâng lên. Kiểm tra TCĐ và đảng viên (ĐV) khi có dấu hiệu vi phạm được thực hiện ở tất cả các cấp từ tỉnh đến cơ sở. 

      10 năm qua, cấp ủy, TCĐ đã kiểm tra 6.650 lượt TCĐ, 14.600 lượt ĐV; giám sát chuyên đề 5.200 lượt TCĐ, hơn 9.300 lượt ĐV. UBKT các cấp tiến hành giám sát 4.280 TCĐ, trên 10 nghìn lượt ĐV; kiểm tra hơn 6.400 lượt TCĐ về thực hiện nhiệm vụ KTGS, 842 lượt TCĐ về thi hành kỷ luật trong Đảng. Cấp ủy, UBKT các cấp cũng đã giải quyết tố cáo đối với 56 TCĐ, 743 ĐV; thi hành kỷ luật 7 TCĐ, 1.557 ĐV. 

      Việc thi hành kỷ luật đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, qua đó, kịp thời khắc phục, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với TCĐ, ĐV vi phạm, kiến nghị, bổ sung những quy định chưa phù hợp, góp phần khắc phục bất cập, chồng chéo trong chủ trương, chính sách đã ban hành.

      Về kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ KTGS giữa nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, TCĐ , UBKT các cấp quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, NQ, văn bản, hướng dẫn của Trung ương về công tác KTGS, kỷ luật của Đảng. Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch KTGS nhiệm kỳ, hằng năm. 

      Nội dung KTGS tập trung vào thực hiện chỉ thị, NQ của Đảng về công tác tác xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp, NQ Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác cán bộ, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường… Việc triển khai KTGS đã xác định rõ nội dung, chú ý những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, coi trọng theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau KTGS. Chất lượng, hiệu quả các cuộc KTGS được nâng lên, có tác dụng rõ rệt trong phòng ngừa sai phạm.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả cấp ủy, UBKT các cấp đạt được trong công tác KTGS thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: KTGS là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Chính vì vậy thời gian tới, cấp ủy, TCĐ, UBKT các cấp cần thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, trong đó chú trọng tham mưu, chỉ đạo thực hiện nghiêm NQ Trung ương 5 khóa X về công tác KTGS. 

       Cùng đó, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm các chỉ thị, NQ, quy định, hướng dẫn của cấp ủy, UBKT các cấp về công tác KTGS, kỷ luật Đảng; tiếp tục thực hiện hiệu quả NQ Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, TCĐ, ĐV về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng.

       Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, TCĐ đối với nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật Đảng; bám sát thực tế, đổi mới công tác tham mưu, xây dựng thực hiện hiệu quả chương trình KTGS nhiệm kỳ, hằng năm, chú trọng KTGS cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, người đứng đầu cấp ủy, TCĐ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; việc thực hiện các NQ, chỉ thị, quy định, kết luận của cấp ủy các cấp, những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, sai phạm, địa bàn có vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận quan tâm.

      Kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, xử lý nghiêm minh TCĐ, ĐV khi vi phạm ngay từ cơ sở. Thực hiện đồng bộ giữa kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính, kỷ luật của các đoàn thể, kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra với công tác thanh tra…Mặt khác, củng cố, kiện toàn UBKT các cấp, xây dựng đôi ngũ cán bộ kiểm tra có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác