Thứ 3 Ngày 16/10/2018

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, khóa XVIII

Sáng 15/10, Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị thống nhất chương trình kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp cuối năm 2018) HĐND tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

      Sáng 15/10, Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị thống nhất chương trình kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp cuối năm 2018) HĐND tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

      Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp cuối năm 2018) HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến sẽ được tổ chức trong 2,5 ngày (từ ngày 05/12 – 07/12/2018) tại hội trường UBND tỉnh. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ngành trong khối nội chính và các Ban của HĐND tỉnh, trong đó có một số báo cáo quan trọng như: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiên nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, chương trình hoạt động năm 2019 của HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri;  báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh…

      Dự kiến, kỳ họp lần này sẽ thảo luận, thông qua 19 nghị quyết (NQ) trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng như: NQ về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019, NQ về hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019; NQ phê chuẩn dự toán ngân sách của tỉnh Hà Nam và Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019; NQ về giao biên chế công chức, hợp đồng theo nghị định số 68 trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019… Cùng với đó, kỳ họp cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn, tiến hành các nội dung về công tác cán bộ….

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh trình bày dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7

      Đóng góp ý kiến vào dự kiến nội dung kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVIII, các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí cao với nội dung, chương trình kỳ họp. Đồng thời, phát biểu đề xuất và làm rõ một số nội dung liên quan đến các dự thảo nghị quyết; chương trình kỳ họp; các biện pháp nâng cao chất lượng các buổi tiếp xúc cử tri như: Báo cáo về công tác bảo đảm ANTT, quân sự quốc phòng địa phương sẽ không trình bày trực tiếp tại kỳ họp để rút ngắn thời gian, mà sẽ được tổng hợp chung vào báo cáo kết quả phát triển KT-XH năm 2018; tăng số điểm tiếp xúc cử tri, tập trung tiếp xúc ở các thôn, xóm, tổ dân phố; các báo cáo trình tại kỳ họp cần ngắn gọn, xúc tích, có tính đánh giá tổng quát, tính định hướng…Các đại biểu cũng tập trung xem xét, thống nhất việc ban hành một số NQ về: Danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa năm 2019, bổ sung năm 2018; NQ đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Hòa Mạc, thị trấn Đồng Văn huyện Duy Tiên; NQ về nội dung,mức chi cho hoạt động của hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy an MTTQ cấp huyện của tỉnh Hà Nam…

      Về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, trong tháng 9/2018, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh đã tập trung tăng cường giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, nhất là những nội dung đã có cam kết, mốc thời gian thực hiện để đề nghị tập trung chỉ đạo, giải quyết. Thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại theo định kỳ, theo dõi việc tiếp công dân của các tổ đại biểu. Hoạt động khảo sát, giám sát cũng được triển khai thực hiện thường xuyên theo chuyên đề. Các hoạt động giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố,; triển khai các văn bản phục vụ việc lấy phiếu tín nhiệm; chuẩn bị các nội dung diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh được triển khai đúng kế hoạch.

      Tháng 10/2018, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, đặc biệt là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đôn đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh; tập trung giám sát các quyết định quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng hiệu qủa công tác tiếp dân; chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh…

Đồng chí  Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong việc tham gia các ý kiến, đóng góp vào nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn được phân công soạn thảo, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp đảm bảo về mặt thời gian và đúng quy định của pháp luật; các Ban của HĐND tỉnh trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các nội dung liên quan; các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri, chuẩn bị báo cáo theo đúng yêu cầu để kỳ họp diễn ra đúng thời gian dự kiến và đạt chất lượng.

      Về một số dự thảo NQ trình tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất tạm dừng ban hành NQ đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Hòa Mạc, thị trấn Đồng Văn huyện Duy Tiên. Bổ sung NQ về vấn đề sáp nhập thôn, tổ dân phố vào chương trình. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động hướng dẫn việc lấy phiếu tín nhiệm ở cấp cơ sở. Các báo cáo trình tại kỳ họp cần ngắn gọn, xúc tích, dành nhiều thời lượng cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, nội dung đi thẳng vào vấn đề chính, trả lời theo từng nhóm vấn đề.

      Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 10, cùng với việc chuẩn bị các nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý các đơn vị tiếp tục khắc phục tồn tại, hạn chế trong phối hợp, điều hành các công việc để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, thực hiện các NQ của HĐND tỉnh; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri nhất là những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân như:  thu gom xử lý rác thải; các vấn đề liên quan đến công trình hạ tầng giao thông, nước sạch; ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi, ô nhiễm môi trường Tây Đáy; giải phóng mặt bằng các dự án…

Nguồn hanamtv.vn

Các tin khác