Thứ 3 Ngày 16/10/2018

Thành ủy Phủ Lý tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 29, Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị

Thành ủy Phủ Lý tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 29, Nghị quyết 30 ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và “chiến lược An ninh mạng quốc gia”; đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

      Thành ủy Phủ Lý tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 29, Nghị quyết 30 ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và “chiến lược An ninh mạng quốc gia”; đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

      Dự hội nghị có các đồng chí  Nguyễn Hải Long - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí  Bùi Văn Hùng - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư TT Thành ủy, đồng chí  Nguyễn Anh Chức - Tỉnh uỷ viên - Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy, Ban chấp hành đảng bộ Thành phố, trưởng các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố, bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố; Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND 21 phường xã.

Đồng chí  Bùi Văn Hùng - UVBTV Tỉnh uỷ - Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí  Bùi Văn Hùng - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố trình bày các dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 29, Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị khóa XII nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Chiến lược An ninh mạng quốc gia. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích an ninh quốc gia.

      Cũng tại hội nghị, Thành ủy Phủ Lý đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Theo đó 9 tháng đầu năm 2018, thành ủy Phủ Lý đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố. Thành ủy đã kết nạp 100 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển chính thức cho 157 đảng viên dự bị, trao tặng huy hiệu đảng cho 596 đồng chí. Các cấp uỷ đã tiến hành kiểm tra 44 tổ chức đảng và 23 đảng viên. Tổ chức 15 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho trên 3.900 đồng chí. Đẩy mạnh  học tập chuyên đề 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

      Công tác xây dựng chính quyền thường xuyên được quan tâm, chú trọng. Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực; Tổng thu ngân sách ước đạt: 1.007  tỷ đồng (bao gồm cả thu bổ sung từ ngân sách cấp trên và thu chuyển nguồn), đạt 114,4% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 105,08% so với Nghị quyết HĐND thành phố. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố (theo giá cố định năm 2010) ước đạt 18.313 tỷ đồng, tăng 28,88% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố luôn bám sát và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

      3 tháng cuối năm 2018, Đảng bộ thành phố tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018; Tập trung hoàn thiện và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch đã đề ra đặc biêt là Đề án "Đề nghị công nhận thành phố Phủ Lý là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Nam".  tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển KT- XH; đẩy mạnh cải cách hành chính; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

      Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí  Bùi Văn Hùng - UVBTV Tỉnh uỷ - Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được và nghiêm túc chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới./.

Thành ủy Phủ Lý

Các tin khác