Chủ nhật Ngày 21/10/2018

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV

Sáng 16/10, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý III, tình hình 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018.

      Sáng 16/10, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý III, tình hình 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018.

      Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

      Theo báo cáo đánh giá: 9 tháng đầu năm Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Kinh tế- xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định. Tổng sản phẩm trong tỉnh đạt mức tăng trưởng khá (10,9%). Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch ứng dụng công nghệ cao. Các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, xuất khẩu, thu ngân sách…đạt khá. Văn hóa, xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, chuẩn bị và tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của tỉnh. Chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì, nâng cao. Công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện hiệu quả. Chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững. 

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác quý III và tình hình 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV, năm 2018.

      Đạt được kết quả trên là do công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các nghị quyết của Trung ương khóa XII, nhất là nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

      Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, học tập, quán triệt, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp có nhiều đổi mới; việc học tập, làm theo gương Bác đi vào thực chất, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Các lĩnh vực công tác: tổ chức xây dựng đảng, nội chính được triển khai quyết liệt, nghiêm túc, sát tình hình cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm. 9 tháng đầu năm cấp ủy các cấp đã kiểm tra 344 tổ chức đảng (TCĐ), 481 đảng viên, giám sát 292 TCĐ, 589 đảng viên; kiểm tra 3 TCĐ cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Thi hành kỷ luật 1 TCĐ, 87 đảng viên. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội…

Các đại biểu dự hội nghị.

      Tại hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả, nguyên nhân, tồn tại hạn chế trong 9 tháng qua, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác quý VI/2018. 

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phân tích làm rõ một số tồn tại, hạn chế như: việc thực hiện NQ Trung ương 6 còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát, cải cách hành chính có lĩnh vực, thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị quý IV, tập thể BCH Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7,8  (khóa XII) và chương trình hành động của Tỉnh ủy; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương; các kết luận của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý IV và năm 2018; lãnh đạo, thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội. 

       Trong phát triển kinh tế, trước mắt tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông; thực hiện tốt quy hoạch, phát triển các liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuận lợi; đẩy nhanh thực hiện các dự án trọng điểm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội, an ninh- quốc phòng.

      Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo nhanh một số nội dung, kết quả quan trọng của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác