Chủ nhật Ngày 21/10/2018

Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam: Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng

Sáng 11/10, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018). Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo buổi gặp mặt; cùng dự có Thiếu tướng Vũ Đình Thuật - Ủy viên UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng Vũ Thuật - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh.

      Sáng 11/10, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018). Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo buổi gặp mặt; cùng dự có Thiếu tướng Vũ Đình Thuật - Ủy viên UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng Vũ Thuật - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh. 

Đại tá Trần Minh Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ nhiệm UBKT phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm

      Tại buổi gặp mặt kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc đảm bảo cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các Nghị quyết của Đảng, tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết trong Đảng. Xác định rõ vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, những năm qua UBKT Đảng ủy Công an Hà Nam luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện tốt việc tổng kết các chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, giúp các cấp ủy đánh giá đúng việc chấp hành của tổ chức Đảng cấp dưới và cán bộ, đảng viên. Theo đó, từ năm 1997 đến nay, các cấp ủy trong Đảng bộ Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra 306 lượt tổ chức Đảng, 483 lượt cán bộ, đảng viên; giám sát chuyên đề 234 lượt tổ chức Đảng, 496 lượt cán bộ, đảng viên…tập trung vào một số nội dung cơ bản như: Việc chấp hành các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chế độ công tác của ngành; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy; quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng trong CAND…qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm vai trò, gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng Đảng ủy Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANCT, giữ gìn TTATXH, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo buổi gặp mặt.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnhtặng bức tranh Bác Hồ cho UBKT nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng.

      Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chúc mừng, biểu dương những thành tích mà UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới UBKT Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng", các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Chỉ đạo xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng kiểm tra giám sát đối với tổ chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tích cực tham mưu giúp cấp ủy tăng cường và đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; Thường xuyên tổ chức tập huấn, kiện toàn đội ngũ cán bộ UBKT các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Trần Minh Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ nhiệm UBKT tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng.

      Nhân dịp này, có 25 lượt tập thể, cá nhân vinh dự được Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng./.​

Đảng ủy Công an tỉnh

Các tin khác