Thứ 6 Ngày 02/11/2018

Thành ủy Phủ Lý “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

      Trên con đường phát triển đi lên của đất nước từ ngày có Đảng khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bộ Chính trị khóa X ban hành Chỉ thị số 06, ngày 7-11- 2006 về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Bộ Chính trị khóa XI ban hành Chỉ thị 03, ngày 14-5-2011 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc triển khai thực hiện các chỉ thị nêu trên đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng.  Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một lần nữa, Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định đây là chủ trương lớn của Đảng ta, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài. Coi đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng địa phương, đơn vị.

      Thực hiện hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, Thành ủy Phủ Lý đã kịp thời xây dựng và ban hành các kế hoạch, hướng dẫn và văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện, trong đó nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành công việc thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương và của từng cán bộ, đảng viên. Các chuyên đề hằng năm được Thành ủy Phủ Lý và các chi đảng bộ thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tọa đàm, nghe quán triệt chuyên đề qua truyền hình , tổ chức phát động Cuộc thi viết về những tấm gương làm theo Bác, tổ chức hội thi kể chuyện Bác Hồ , hội thảo về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền băng rôn, khẩu hiệu gắn với các đợt sinh hoạt chính trị, các ngày lễ kỷ niệm…

      Cũng từ việc học tập và làm theo Bác, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nên trong 2 năm vừa qua nhiệm vụ phát triển KTXH của TP Phủ Lý đã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị được đầu tư mạnh, công tác quy hoạch, xây dựng nếp sống văn minh đô thị được nâng cao. Nhiều dự án lớn như Trung tâm thương mại Mường Thanh, Tổ hợp thương mại - dịch vụ Vincom, dự án cơ sở 2 bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai đưa vào sử dụng, đã tạo nên diện mạo mới văn minh, hiện đại- đưa tốc độ đô thị hóa và chất lượng khu trung tâm y tế, giáo dục của TP Phủ Lý- Tỉnh Hà Nam thành trung tâm chất lượng cao của khu vực miền bắc. Với lộ trình được trung ương công nhận là đô thị loại 2, thì việc phấn đấu vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra và tạo sự chuyển biến tích cực, sự đồng thuận cao giữa ý đảng, lòng dân, sự đoàn kết nội bộ của các cấp ủy đảng từ TP đến cơ sở chính là nhiệm vụ trọng tâm mà đảng bộ TP đề ra trong suốt nhiệm kỳ đại hội.  Nhiều công trình, dự án được đồng thuận giải phóng mặt bằng, nhiều công trình được nhân dân hiến tường dịch dậu, các tuyến phố văn minh đô thị được cán bộ đảng viên đi trước nêu gương đã trở thành những việc làm học tập làm theo Bác thiết thực nhất.

      Xác định việc đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp làm khâu đột phá, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong năm 2017, Thành phố đã xây dựng và triển khai Đề án thành lập Trung tâm hành chính công thành phố, đưa vào khai thác hoạt động từ tháng 7/2017, được các tổ chức và nhân dân đánh giá hiệu quả cao. Nhiều cơ quan, đơn vị đã xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhân dân; bổ sung, xây dựng quy chế làm việc, xây dựng bộ quy tắc ứng xử theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, trong đó, quy định rõ thái độ, trách nhiệm thực hiện văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, văn hóa công sở... Qua đó, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phong cách gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh “thành tích", bệnh “hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhũng nhiễu, tiêu cực; nâng cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm", từ đó góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương.  Bên cạnh đó, Thành phố duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân. Thông qua việc xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị giúp cho các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, bảo đảm ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố.  Những việc làm trên có tác dụng tích cực, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của đảng viên, cán bộ đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.

      Sau hai năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, toàn Đảng bộ TP đã có 42 tập thể và 95 cá nhân được biểu dương khen thưởng là những tấm gương sáng trên rất nhiều lĩnh vực. Trong đó, cấp Thành phố khen thưởng 13 tập thể, 35 cá nhân; các Đảng ủy cơ sở khen thưởng 29 tập thể và 60 cá nhân; biểu dương 72 tập thể và 101 cá nhân. Nhiều cá nhân, tập thể thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện chuyên môn được giao.

      Điển hình của việc học và làm theo Bác trong lĩnh vực y khoa có Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng khoa Tim mạch bệnh viện đa khoa Tỉnh. Làm theo lời dạy của Bác: lương y phải như từ mẫu - đ/c Tuấn và các đồng nghiệp đã gương mẫu đi đầu nghiên cứu áp dụng và tổ chức thực hiện nhiều kỹ thuật y khoa  mới như: kỹ thuật chọc hút dịch màng tim, kỹ thuật sốc điện cấp cứu, kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tạm thời, kỹ thuật đặt nội khí quản cấp cứu, kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn…Từ năm 2017 khoa Tim mạch chính thức tổ chức triển khai kỹ thuật chụp, can thiệp động mạch vành qua da, do đ/c Tuấn vừa là người thực hiện kỹ thuật chính đồng thời là người tổ chức thực hiện. Đến nay khoa đã thực hiện chụp và can thiệp động mạch vành cho khoảng 500 bệnh nhân trên địa bàn tỉnh - Đây là một kỹ thuật rất mới, kỹ thuật cao trước đây chỉ được thực hiện tại tuyến trung ương. Điều này đã đánh dấu một bước tiến vượt bậc về trình độ chuyên môn kỹ thuật của khoa Tim mạch cũng như của Bệnh viên, qua đó góp phần nâng cao uy tín, danh tiếng cho toàn thể Bệnh viện.

      Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, đồng chí Phạm Thị Ngân - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Biên Hòa đã có rất nhiều thành tích trong chỉ đạo điều hành để ngôi trường Chuyên Biên Hòa luôn là điểm sáng về chất lượng giáo dục đào tạo của Tỉnh Hà Nam . Chất lượng học sinh giỏi cấp Quốc gia luôn dẫn tốp đầu và giành được nhiều huy chương ở các lần tham dự  Olympic Quốc tế và khu vực Duyên hải  đồng bằng bắc bộ - đó là những thành tích đáng tự hào của tập thể cán bộ , giáo viên và học sinh nhà trường trong việc thực hiện theo lời Bác : Học - học nữa- học mãi , khắc ghi lời bác dạy : Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu

      Cùng với các lĩnh vực khác, thế hệ tuổi trẻ Thành phố cũng có nhiều tấm gương sáng làm theo gương Bác : bởi với mỗi đoàn viên thanh niên : Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên- đã là một trong những lời dạy khắc sâu- là kim chỉ nam cho mỗi hành động . Với tấm gương đoàn viên làm kinh tế giỏi Ngô Đức Tiệp - Bí thư đoàn phường Liêm Chính - đã mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ vào việc trồng các loại hoa cho thu nhập trên  300 triệu một năm - vinh dự là đoàn viên tiêu biểu của tỉnh Hà Nam được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Lương Định Của.

      Phát huy những kết quả bước đầu đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về xây dựng mô hình điểm học tập và làm theo Bác, Thành phố đã chỉ đạo các chi, đảng bộ tập trung rà soát những tiêu chí còn hạn chế để hoàn thiện, tiếp tục nhân rộng, triển khai mô hình điểm để việc học tập và làm theo Bác được triển khai một cách toàn diện và hiệu quả. Đối với 40 chi bộ trực thuộc Thành ủy tiếp tục đăng ký và triển khai thực hiện các mô hình đã đăng ký năm 2017; 30 đảng bộ trực thuộc tiếp tục xây dựng kế hoạch và nhân rộng, triển khai tới các chi bộ, tổ dân phố còn lại trên địa bàn. Đến nay, các mô hình điểm đều phát huy được hiệu quả: tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình có nhiều tiến bộ; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Việc xây dựng thực hiện mô hình điểm đã góp phần quan trọng ổn định tình hình cơ sở, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm tác phong làm việc trong đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Qua tổng kết 2 năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn TP Phủ Lý , đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và  tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm tác phong làm việc trong đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời tạo nên sức lan tỏa sâu rộng để các tầng lớp nhân dân thi đua học tập và làm theo lời Bác.

     Có thể khẳng định việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố trong 2 năm qua đã đạt được những kết quả bước đầu rất phấn khởi, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố để xây dựng thành phố Phủ lý đạt các tiêu chí trở thành đô thị loại 2. Với tinh thần, trách nhiệm cao, Đảng bộ chính quyền và nhân dân TP Phủ Lý sẽ biến những tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ kính yêu thành ý chí, hành động cách mạng thiết thực. Không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh trong từng việc làm cụ thể, đoàn kết một lòng, thực hiện thắng lợi các Chỉ thị nghị quyết và chương trình hành động đã đề ra, xây dựng TP Phủ Lý ngày càng giàu mạnh- phát triển./.

Thành ủy Phủ lý

Các tin khác