Thứ 6 Ngày 02/11/2018

Thành ủy Phủ Lý sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 31/10/2018, Thành ủy Phủ Lý sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05của Bộ chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

      Sáng ngày 31/10/2018, Thành ủy Phủ Lý sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05của Bộ chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

      Về dự có đồng chí Nguyễn Hải Long - Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số ban xây dựng Đảng tỉnh ủy; đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư thường trực Thành ủy; các đồng chí là Ủy viên BTV thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các đồng chí là ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, Bí thư chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy, các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng.

Các đại biểu dự hội nghị

      Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt được những kết quả tích cực. Ban Thường vụ Thành ủy Phủ Lý đã kịp thời xây dựng và ban hành: 07 kế hoạch, 04 hướng dẫn, 05 báo cáo, 12 công văn chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Các chuyên đề hàng năm đều được Thành ủy Phủ Lý và các chi đảng bộ thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tọa đàm, quán triệt chuyên đề qua truyền hình, phát động Cuộc thi viết về những tấm gương làm theo Bác, tổ chức hội thi kể chuyện Bác Hồ, hội thảo về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đều được đưa vào trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ,  qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể… từng bước ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ.

      Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, từng bước tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong nhân dân trên địa bàn Thành phố. Các mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên nhiều lĩnh vực và ở các tầng lớp nhân dân. Hiện nay trên địa bàn Thành phố vẫn tiếp tục duy trì 93 mô hình điểm và trong năm 2018 đã nhân rộng mới 76 mô hình ở các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Sau hai năm thực hiện, các mô hình điểm đều phát huy được hiệu quả. Việc xây dựng thực hiện mô hình điểm đã góp phần quan trọng ổn định tình hình cơ sở, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm tác phong làm việc trong đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển KTXH, xóa đói, giảm nghèo, đời sống vật chất tinh thân của nhân dân ngày càng được cải thiện, nông thôn mới có nhiều khởi sắc, diện mạo đô thị ngày càng khang trang hiện đại, sẵn sàng các điều kiện đón nhận Thành phố đạt đô thị loại II .

      Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh…

      Về dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Long - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân thành phố đã đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

      Các đồng chí cũng yêu cầu, thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về vai trò và tầm quan trọng những nội dung làm theo Bác; quan tâm xây dựng và phát triển các mô hình, gương điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân; đưa các nội dung học tập đi vào sinh hoạt chi bộ thường xuyên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo Bác… góp phần xây dựng Đảng bộ Thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh.

      Nhân dịp này đã có 8 tập thể và 15 cá nhân tiêu biểu được Thành ủy Phủ Lý khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong 2 năm tổ chức, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"./.

Thành ủy Phủ Lý

Các tin khác