Thứ 6 Ngày 09/11/2018

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11

Chiều 7/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2018 đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai chương trình công tác tháng 11; nghe báo cáo tình hình thực hiện các NQ của HĐND tỉnh, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và công tác chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVIII…

      Chiều 7/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2018 đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai chương trình công tác tháng 11; nghe báo cáo tình hình thực hiện các NQ của HĐND tỉnh, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và công tác chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVIII…

      Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Trong tháng 10, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với thành viên UBND tỉnh, nhất là những nội dung đã có cam kết, mốc thời gian thực hiện để đề nghị tập trung chỉ đạo, giải quyết. Cùng với triển khai thực hiện tốt các cuộc giám sát chuyên đềtheo kế hoạch, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã tăng cường  giám sát thường xuyên việc tuân thủ, hiến pháp, pháp luật ở địa phương tập trung vào lĩnh vực an sinh xã hội, liên quan đến người dân, doanh nghiệp…

      Công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiêu nại tố cáo được chú trọng thực hiện. Việc phối hợp giải quyết công việc phát sinh giữa hai kỳ họp, chuẩn bị và tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri của cáccơ quan hữu quan được tăng cường, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

      Về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh cho biết: Trong tháng 10/2018, tình hình KT-XH trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định và phát triển. Trong tháng, các cấp, ngành tập trung đẩy mạnh sản xuất, thu hút đầu tư; tích cực chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, các hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện; đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân các dự án, đặc biệt là dự án Khu du lịch Tam Chúc... Việc chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng được UBND tỉnh tích cực, quyết liệt chỉ đạo các cấp, ngành tập trung thực hiện. Đến nay, đã tổng hợp báo cáo của 25 cơ quan, đơn vị trả lời 211/214 ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6, đạt 98,6%.

      Liên quan đến công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, cũng theo lãnh đạo UBND tỉnh, đến nay, việc xây dựng các báo caó, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra. Các nội dung còn lại  đang được các sở, ngành tích cực xây dựng hoàn thiện, phấn đấu hoàn thành gửi UBND tỉnh trước ngày 10/11/2018.

      Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo tình hình theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện NQ HĐND tỉnh, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân…

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Ban thường trực UB MTTQ tỉnh tăng cường thực hiện tốt quy chế phối hợp, nhất là việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nội dung báo chí, dư luận phản ánh cần quan tâm. Tập trung chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 7, trong đó đặc biệt lưu ý tiến độ, chất lượng xây dựng các dự thảo NQ, tờ trình, báo cáo; việc lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp. Tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện các NQ HĐND tỉnh, nhất là NQ về phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm, NQ thực hiện NQ Hội nghị TW 6 khóa XII; tổ chức tốt các cuộc giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo kế hoạch trong tháng 11. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiêu nại tố cáo, việc thực hiện lời hứa của các thành viên UBND tỉnh đối với ý kiến chất vấn của đại biểu…

Nguồn hanamtv.vn

Các tin khác