Thứ 5 Ngày 15/11/2018

Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay”

Sáng 13/11/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay”. Về dự hội thảo có đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;

      Sáng 13/11/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay”. Về dự hội thảo có đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Thủy - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương; Thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và đội ngũ cộng tác viên DLXH của tỉnh.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

      Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo đã đánh giá thực trạng công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân của hạn chế, yếu kém và những kinh nghiệm trong việc nắm bắt, nghiên cứu, định hướng dư luận xã hội, từ đó đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong thời gian tới.

      Các đại biểu tham dự hội thảo đã tích cực trao đổi, thảo luận làm rõ vai trò, tầm quan trọng của việc nắm bắt DLXH phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; thực trạng và giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác DLXH; vai trò, trách nhiệm của cộng tác viên DLXH; công tác tham mưu, phối hợp, hướng dẫn, nắm bắt và định hướng DLXH của ban tuyên giáo cấp ủy; thực tiễn công tác nắm bắt thông tin dư luận xã hội từ cơ sở; phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong định hướng dư luận xã hội; nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa lực lượng công an với ngành Tuyên giáo trong việc nắm tình hình, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh…

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: cấp ủy các cấp cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”. Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, địa phương, đơn vị phải chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân của địa phương, đơn vị mình, qua đó có biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp thời các vấn đề bức xúc phát sinh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Song song với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục đổi mới quy trình, phương pháp, cách thức tổ chức nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội theo hướng chỉ ra căn cứ của các luồng ý kiến dư luận, trên cơ sở đó chủ động đưa ra dự báo trước những xu hướng, diễn biến tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân; phối hợp, đề xuất xử lý kịp thời định hướng DLXH. Đồng thời, chú trọng trau dồi đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận các cấp…

      Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất, triển khai các giải pháp, kinh nghiệm đã nêu trong hội thảo nhằm thực hiện hiệu quả công tác DLXH trong thời gian tới.

                                                                                     Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ảnh: Báo Hà Nam

Các tin khác