Thứ 4 Ngày 21/11/2018

Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29, 30 của Bộ Chính trị (khóa XII)

Ngày 15/11, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29, 30 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và “Chiến lược An ninh mạng quốc gia” cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Công an tỉnh; cấp ủy, lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công an tỉnh; lãnh đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an các huyện, thành phố…

      Ngày 15/11, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29, 30 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và “Chiến lược An ninh mạng quốc gia” cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Công an tỉnh; cấp ủy, lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công an tỉnh; lãnh đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an các huyện, thành phố…

Đại tá PGS.TS Đỗ Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an
 truyền đạt nội dung Nghị quyết số 29, 30 của Bộ Chính trị

Các đại biểu dự Hội nghị học tập Nghị quyết

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đại tá PGS.TS Đỗ Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an truyền đạt, phổ biến, quán triệt những nội dung trọng tâm mà Nghị quyết số 29 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và Nghị quyết số 30 về “Chiến lược An ninh mạng quốc gia" đề cập, trong đó tập trung làm rõ các nội dung: mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể; những quan điểm chỉ đạo; các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm và cung cấp một số thông tin về tình hình phát triển, quản lý, sử dụng mạng thông tin; những tác động và nhiệm vụ đặt ra đối với vấn đề an ninh mạng hiện nay. 

Đại tá Trần Minh Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu
kết luận Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29, 30 của Bộ Chính trị

      Thông qua buổi học tập giúp cấp ủy, lãnh đạo các chi bộ, đơn vị và từng đảng viên, cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Chiến lược an ninh mạng quốc gia, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng./.​

Công an Tỉnh Hà Nam

Các tin khác