Thứ 6 Ngày 23/11/2018

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Sáng 23/11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

      Sáng 23/11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc hội nghị.

      Đến dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt những nội dung nghị quyết hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các Ban, bộ, ngành trung ương...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Nam.

      Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, báo cáo viên của tỉnh và 500 đảng viên của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

      Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng , Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII. Đồng chí cho rằng các đại biểu đến dự hội nghị đông đủ tại các điểm cầu trong cả nước và chất lượng của buổi học là đã thực hiện trách nhiệm nêu gương về học tập nghị quyết của Đảng. 

      Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, suy nghĩ, lắng nghe báo cáo viên trình bày, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi thảo luận, liên hệ thực tiễn tại địa phương, đơn vị mình. Sau hội nghị đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập, tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quá trình học tập, tuyên truyền về nghị quyết cần coi trọng chất lượng, hiệu quả, đồng thời chỉ đạo quyết liệt để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

      Sau phát biểu khai mạc, các đại biểu dự hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tiếp đó, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ quán triệt nội dung Kết luận về tình hình kinh tế- xã hội, tài chính- ngân sách Nhà nước năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

      Theo chương trình, chiều cùng ngày, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên - Môi trường sẽ quán triệt nội dung triển khai Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. 

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác