Thứ 5 Ngày 29/11/2018

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua các nội dung trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh

Chiều 28/11, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 29 thông qua các nội dung Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII.

      Chiều 28/11, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 29 thông qua các nội dung Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII.

      Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

      Theo báo cáo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, khóa XVIII (diễn ra từ ngày 5 đến 7/12/2018) sẽ thông qua các nội dung: báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các ngành; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; các tờ trình, dự thảo nghị quyết; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; thảo luận, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri; chất vấn, trả lời chất vấn; thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

      Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cho thấy: năm 2018 tình hình KT-XH của tỉnh cơ bản ổn định, phát triển; Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng cao (đạt 11,5%); thu nhập bình quân đầu người đạt 55,2 triệu đồng; sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch, ứng dụng công nghệ cao; sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư tăng cao; thu cân đối ngân sách đạt trên 7.601 tỷ đồng; thương mại dịch vụ, xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt kết quả tốt (hết năm 2018 toàn tỉnh có 91 xã đạt chuẩn NTM); các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

      Về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu: tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 11% so với ước thực hiện năm 2018; thu nhập bình quân đầu người đạt 62,1 triệu đồng; thu cân đối ngân sách đạt 7.816 tỷ đồng; hết năm 2019, toàn tỉnh có 100% xã đạt chuẩn NTM. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng đã trình xin ý kiến một số vấn đề liên quan lĩnh vực tài chính; tài nguyên môi trường; sáp nhập, đặt tên thôn, tổ phố; quy hoạch chuyên ngành; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020...

Các đại biểu dự hội nghị.

      Thảo luận về các nội dung trên, BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật đạt được, một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2018, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2019. Đồng thời, cho ý kiến làm rõ thêm một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, lĩnh vực dự kiến thực hiện trong năm 2019 và tính khả thi đối với từng nhóm vấn đề cụ thể.

      Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp, ngành nghiêm túc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018. Đặc biệt, cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, từ đó đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

      Về chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu phát triển KT- XH năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp, ngành cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu: Tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển chuỗi liên kết giá trị trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi; tập trung nguồn lực cho xây dựng NTM, phấn đấu hết năm 2019 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về nhiệm vụ xây dựng NTM. Đồng thời, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm pháp luật; rà soát hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để đề xuất cơ chế hỗ trợ; tiếp tục quan tâm phát triển nhà ở cho công nhân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ và trách nhiệm cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

      Cùng đó, tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết các Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII); kết luận của BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy….

      Trên cơ sở ý kiến thảo luận của BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tích cực, kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung trình kỳ họp lần thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác