Thứ 5 Ngày 13/12/2018

UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019

Chiều 12/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) năm 2019 thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII.

      Chiều 12/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) năm 2019 thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII.

      Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

      Theo báo cáo của UBND tỉnh: Năm 2018, tình hình KT-XH cơ bản giữ được ổn định và phát triển. Qua kết quả 11 tháng và khả năng thực hiện tháng 12, ước cả năm 2018 có 28/28 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

      Tổng sản phẩm trong tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá (11,5 %). Xuất khẩu, thu ngân sách tăng cao. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

      Văn hoá xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; an sinh xã hội được đảm bảo; chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

      Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH vẫn còn một số hạn chế và những vấn đề đặt ra cần tập trung chỉ đạo, đó là: Tiến độ, chất lượng thực hiện một số chương trình, đề án trọng tâm phát triển KT-XH chưa đạt mục tiêu đề ra, nhất là các đề án thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, quy hoạch, trật tự đô thị có mặt hạn chế...Chất lượng cấp nước cho dân và doanh nghiệp có thời điểm chưa đảm bảo, tiến độ thi công ở một số dự án còn chậm…

Các đại biểu dự hội nghị

      Để chỉ đạo điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019, UBND tỉnh đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm:  Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; Triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, các quy hoạch về phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; Phát triển đô thị, hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ đô thị toàn tỉnh lên trên 40% vào năm 2020; Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; Phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH.

      Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu cơ bản đồng thuận cao với những kết quả đạt được trong phát triển KT-XH năm 2018 và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 của UBND tỉnh. Các đại biểu đã làm rõ hơn những kết quả cũng như những tồn tại, hạn chế ở từng lĩnh vực. Nhiều ý kiến cho rằng, ngoài những lý do khách quan, nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế là do chất lượng tham mưu, sự phối hợp, sự chủ động, tích cực, quyết liệt trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo hội nghị

      Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Năm 2019 là năm bản lề có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016-2020). Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, các cấp, các ngành cần triển khai thực hiện sớm nhiệm vụ phát triển KT-XH ngay từ bây giờ với tinh thần quyết liệt. Quá trình tổ chức thực hiện cần quan tâm, giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế. Tiếp tục thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện NQ TW 4,6,7 khóa XII. Nghiên cứu hướng đi mới để đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp. Trong xây dựng NTM cần quan tâm, tu bổ hạ tầng cơ sở, có định hướng chuyển đổi sản xuất cho các hộ để nâng cao thu nhập, khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

      Đẩy nhanh tiến độ các dự án, quản lý chặt chẽ kế hoạch đầu tư công trung hạn. Tập trung làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện thứ hạng về CCHC và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; quan tâm xử lý vấn đề nước thải, rác thải và đảm bảo tốt nguồn nước sạch phục vụ sản xuất, đời sống.

      Trước mắt cần duy trì và làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống gian lận thương mại, buôn bán hàng giả; lo cho nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất vui tươi, lành mạnh, an toàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị

      Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành phải năng động, sáng tạo, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã được HĐND quyết nghị.

      Cụ thể, cần nghiêm túc kiểm tra lại tình hình thực hiện nhiệm vụ của cấp mình, ngành mình trong năm 2018 để có giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao hiệu quả hơn trong năm 2019.

     Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư, phát triển. Triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ hoạt động cho doanh nghiệp. Tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách. Tập trung thu hút các dự án xử lý ô nhiễm môi trường, dự án làm tăng dân số cơ học, tạo nguồn lực đầu tư cao.

      Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, quy hoạch về phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ

      Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch phát triển đô thị.

      Bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chủ động phòng, chống thiên tai; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

      Từ nay đến Tết Nguyên đán, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phối hợp rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu phát triển KT-XH, các kết luận của BTV Tỉnh uỷ, những công việc đã có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, các đề án trong chương trình công tác để tập trung nguồn lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất, chủ động các điều kiện để tổ chức cho nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm; tạo tiền đề thuận lợi thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Nguồn hanamtv.vn

Các tin khác