Thứ 5 Ngày 20/12/2018

Tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp

Chiều 19/12, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính (NC), phòng chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp (CCTP) năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

      Chiều 19/12, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính (NC), phòng chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp (CCTP) năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

      Dự, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Các đại biểu dự hội nghị.

      Năm 2018, công tác NC, PCTN, CCTP trên địa bàn tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước; kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát thuộc Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, CCTP đối với tỉnh. Công tác quốc phòng địa phương, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ được đánh giá cao.

      Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được chỉ đạo quyết liệt. Cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; xây dựng 79 vụ án trọng điểm, 3 vụ án rút gọn đưa ra xét xử nhanh.

      Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC); quản lý nhà nước về tôn giáo, công tác hải quan, thi hành án dân sự, cải cách hành chính… được thực hiện có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT, TTATXH), thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH).

      Bên cạnh kết quả đạt được, công tác NC, PCTN, CCTP năm 2018 vẫn còn một số hạn chế. Hoạt động phối hợp nắm tình hình, tham mưu giải quyết một số vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo có việc chậm. Kết quả thực hiện một số giải pháp PCTN, lãng phí còn hạn chế; công tác phối hợp giải quyết vụ việc, vụ án tham nhũng có việc chưa chặt chẽ; tỷ lệ vụ án có luật sư tham gia các phiên tòa thấp…

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan nội chính nghiêm túc đánh giá đúng những hạn chế trong công tác NC, PCTN, CCTP để có giải pháp khắc phục phù hợp, hiệu quả. Theo đó, đặc biệt chú trọng một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh về công tác NC, PCTN, CCTP gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ động ban hành văn bản cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh về công tác NC, PCTN, CCTP phù hợp với thực tế để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

      Tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức thực hiện các văn bản luật mới ban hành. Tổ chức rà soát các cuộc thanh tra KT-XH, thực hiện kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Chủ động phối hợp nắm tình hình ANCT, TTATXH, kịp thời tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

      Các cơ quan tố tụng phối hợp đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm; nâng cao chất lượng, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử án, nhất là án tham nhũng, vụ việc, vụ án theo kiến nghị của Đoàn công tác số 2 Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN đã chỉ ra; vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Duy trì thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, tập trung giải quyết các vụ việc KNTC tồn đọng, kéo dài. Tăng cường thanh tra những lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả giải pháp phòng ngừa tham nhũng và cải cách hành chính.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác