Thứ 4 Ngày 26/12/2018

Thành ủy Phủ Lý tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết TW 8 khóa XII của Đảng.

Chiều ngày 24/12/2018, Thành ủy Phủ Lý tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết TW 8 khóa XII của Đảng.

      Chiều ngày 24/12/2018, Thành ủy Phủ Lý tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai  thực hiện các nội dung Nghị quyết TW 8 khóa XII của Đảng.

      Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Thành ủy, các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố, trưởng, phó các phòng ban ngành,  MTTQ, các đoàn thể thuộc thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên của Đảng bộ thành phố, các đồng chí đảng viên sinh hoạt trong các chi bộ cơ sở trực thuộc thành ủy.

      Trong thời gian ½ ngày các đồng chí lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các ban ngành, đoàn thể; các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên của đảng bộ thành phố và các đồng chí đảng viên sinh hoạt tại 70 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy được học tập Nghị quyết TW 8 khóa XII của Đảng theo hình thức nghe qua băng đĩa. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của Quy định số 08 của BCH TW Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ chính trị, ủy viên Ban bí thư, ủy viên BCH TW; Kết luận số 37 ngày 17/10/2018 hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

      Cũng tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên TW Đảng - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu, quán triệt triển khai Nghị quyết số 36 của BCH TW Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

      Thông qua hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 8 khóa XII  giúp các đồng chí cán bộ lãnh đạo từ thành phố đến cơ sở nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản cốt lõi các nội dung hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng, trên cơ sở đó giúp các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt tuyên truyền, phổ biến và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung nghị quyết TW 8 khóa XII của Đảng tại địa phương đơn vị mình.

      Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị học tập, quán triệt, triển khai  thực hiện các nội dung Nghị quyết TW 8 khóa XII của Đảng:

Thành ủy Phủ Lý

Các tin khác