Thứ 6 Ngày 28/12/2018

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sơ kết các chương trình phối hợp

Chiều ngày 25/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện các chương trình phối hợp với Công an tỉnh và Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh giai đoạn 2017-2018, ký kết kế hoạch phối hợp năm 2019.

      Chiều ngày 25/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện các chương trình phối hợp với Công an tỉnh và Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh giai đoạn 2017-2018, ký kết kế hoạch phối hợp năm 2019.

      Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Thị Thúy Liễu - Giám đốc BHXH tỉnh.

Đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

      Thực hiện các chương trình phối hợp của 3 đơn vị đến 2020, sau 02 năm triển khai thực hiện (2017-2018) các cơ quan, đơn vị đã tích cực phối hợp trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, Bảo hiểm xã hội. Phối hợp định hướng thông tin báo chí; đấu tranh phòng, chống hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, vận động nhân dân, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, chính sách an sinh xã hội…Kết quả thực hiện chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị; đẩy nhanh số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

3 đơn vị ký kết kế hoạch phối hợp năm 2019

      Trong kế hoạch phối hợp năm 2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh xác định: Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; xử lý các thông tin xấu, độc trên các trang mạng xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, kịp thời định hướng dư luận, giải quyết dứt điểm những bức xúc từ cơ sở, không để phát sinh điểm “nóng” trên địa bàn tỉnh.

      Tiếp tục phối hợp tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”, Chương trình hành động số 62 của Tỉnh ủy về “Cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội”; trao đổi thông tin, biên tập tài liệu về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (BHYT) đăng trên Bản tin Thông báo nội bộ; phối hợp nắm bắt dư luận về chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin phản hồi về chính sách BHYT, BHXH…

Phòng tuyên truyền - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác