Thứ 2 Ngày 14/01/2019

Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác hội năm 2019

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh, được sự nhất trí của Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh, chiều ngày 11/01/2019 Ban Chấp hành Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2018 triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2019. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Như Phiến - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hải - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Mai Quang Trinh - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh hội, Chủ tịch Hội CCB Khối; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch các tổ chức Hội cơ sở trực thuộc Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh.

      Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh, được sự nhất trí của Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh, chiều ngày 11/01/2019  Ban Chấp hành Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2018 triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2019. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Như Phiến - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hải - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Mai Quang Trinh - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh hội, Chủ tịch Hội CCB Khối; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch các tổ chức Hội cơ sở trực thuộc Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh.

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Phiến - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đã biểu dương Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn đoàn kết, chủ động “Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội cụ Hồ, Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. Năm 2018 Hội CCB Khối Doanh nghiệp tinh đã đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII về tăng cường xây dựng và chính đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Hội và cán bộ, hội viên CCB để phối hợp với các đoàn thể chính trị trong doanh nghiệp đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, công nhân và người lao động, nhất là việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trong doanh nghiệp nhằm động viên cán bộ, hội viên CCB luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định trước mọi khó khăn. Kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, bảo vệ doanh nghiệp. Với những kết quả thành tích đã đạt được trong năm 2018, nhiều tập thể, hội viên đã được Trung ương Hội, Tỉnh Hội khen thưởng và công nhận Hội CCB cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

      Đồng chí Vũ Thị Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao những kết quả Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt được trong năm: Các cấp Hội cơ sở đã tổ chức hoạt động về nguồn, thăm hỏi, động viên giúp đỡ các gia đình Thương Binh liệt sỹ, phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức gặp mặt hội viên là Thương binh, con thương binh, liệt sỹ, động viên kịp thời các cháu có thành tích trong học tập nhân dịp kết thúc năm học và chuẩn bị bước vào năm học mới 2018 - 2019. Tích cực tham gia đóng góp các quỹ như “ Quỹ vì người nghèo”, Quỷ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, Quỹ khuyến học, quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ nguồn kinh phí xây dựng nhà khách CCB Điện Biên, ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt do cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức phát động với số tiền hàng chục triệu đồng Thực hiện tốt Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2018 Hội CCB Khối đã vận động thành lập mới 01 tổ chức Hội cơ sở. 

      Năm 2019, Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh; tích cực tuyên truyền phát triển hội viên và tổ chức Hội theo Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác