Thứ 4 Ngày 16/01/2019

Hội nghị cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2019

Ngày 15/01/2019, Ban Nội chính Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019: Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Quyết - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng ban, các đồng chí phó Trưởng ban, các đồng chí lãnh đạo các phòng Nghiệp vụ; Văn phòng Ban cùng toàn thể cán bộ, công chức trong Ban.

      Ngày 15/01/2019, Ban Nội chính Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019: Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Quyết - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng ban, các đồng chí phó Trưởng ban, các đồng chí lãnh đạo các phòng Nghiệp vụ; Văn phòng Ban cùng toàn thể cán bộ, công chức trong Ban.

      Hội nghị đã thông qua các dự thảo báo cáo: Kết quả công tác của Ban năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 và các chỉ tiêu thi đua năm 2019, báo cáo công khai chính của cơ quan, Công đoàn, báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018. Qua thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp; Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2019; Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và ký giao ước thi đua.

      Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Văn Quyết - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng ban (Thủ trưởng cơ quan) đã đánh giá cao và ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của tập thể và cá nhân cán bộ, công chức, người lao động cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018; Đồng chí đề nghị trong năm 2019 toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn tập trung sức mạnh, trí tuệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh uỷ

Các tin khác