Thứ 6 Ngày 18/01/2019

Giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Chiều ngày 17/1/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, trưởng các phòng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

      Chiều ngày 17/1/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII  năm 2019. Dự hội  nghị có các đồng chí lãnh đạo, trưởng các phòng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

       Sau hơn hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tổ chức triển khai bài bản, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Việc học tập chuyên đề và đăng ký làm theo Bác hằng năm bảo đảm nghiêm túc, kịp thời. Công tác tuyên truyền về Chỉ thị được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, có sức lan tỏa. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; việc sơ kết, biểu dương, khen thưởng gương điển hình được quan tâm chú trọng. Đã xuất hiện nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo như: Huyện ủy Kim Bảng ban hành mẫu Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2019 trong đó bổ sung rõ hơn, sát hơn phần đăng ký làm theo Bác; huyện ủy Bình Lục sau khi nhân rộng thành công mô hình "Cải cách thủ tục hành chính gần dân, sát dân" tới 18/19 xã, thị trấn trong huyện, tiếp tục triển khai mô hình "Ngày thứ bảy với dân"; Huyện ủy Thanh Liêm phát động Cuộc thi viết về CT05; Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình làm theo Bác bằng những việc cụ thể, thiết thực như: tặng nhân dân xã Bồng Lạng (huyện Thanh Liêm) con đường hoa sạch đẹp, tặng xe đạp giúp trẻ em nghèo đến trường...

      Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã tập trung phản ánh một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở như: một số cấp ủy đảng cơ sở còn lúng túng trong việc chỉ đạo, hướng dẫn việc đăng ký làm theo Bác lồng ghép vào Bản Cam kết của đảng viên; nội dung đăng ký làm theo Bác còn chung chung, chưa sát với chức năng nhiệm vụ; việc xây dựng mô hình điểm ở một số chi, đảng bộ cơ sở còn hình thức, chưa hiệu quả, chưa sát với chuyên đề hằng năm; việc phát hiện, tuyên truyền gương người tốt – việc tốt còn khó khăn, chưa nhiều; việc đánh giá làm theo Bác chưa được tiến hành thường xuyên tại các kỳ sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm điểm, đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm một số nơi chưa thực sự gắn với đăng ký làm theo Bác...

Đồng chí Trần Đức Thuần - UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu Kết Luận tại Hội nghị - Ảnh Thu Thảo.

      Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuần khẳng định việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả CT05 trong năm 2019 theo Kế hoạch số 99-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, trước mắt tập trung làm tốt việc thảo luận nội dung chuyên đề tại chi, đảng bộ cơ sở và đăng ký làm theo Bác sát chức trách, nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện CT05, chuyên đề năm 2019 gắn với tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện "Di chúc" của Người, 70 năm Bác viết tác phẩm "Dân vận", 50 năm tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"... Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương gương điển hình tiên tiến, định kỳ gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu dịp 19/5 năm 2019. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mô hình học và làm theo Bác năm 2018, từ đó lựa chọn các mô hình hay, hiệu quả để nhân rộng, đồng thời  xây dựng những mô hình mới thiết thực nhằm cụ thể việc "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân", "Phát huy dân chủ", "Chăm lo đời sống Nhân dân". Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện Chỉ thị số 05. Gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết TW 4, 6, 7, 8 (Khóa XII), nhất là các Quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, đặc biệt là công tác chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

                                                                          Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam

 

Các tin khác