Thứ 6 Ngày 18/01/2019

Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam: Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng ngày 16/1, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

      Sáng ngày 16/1, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

      Năm 2018, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết 22 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ". Chất lượng sinh hoạt Chi bộ được nâng lên, đặc biệt đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong toàn Đảng bộ về nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong lực lượng Công an tỉnh, góp phần nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, công tác kiểm tra, giám sát...Trong năm, các đơn vị Công an trong tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng, triển khai, thực hiện có hiệu quả 48 phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm, các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm, đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế về thăm và làm việc tại địa phương; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý Nhà nước về ANTT, phòng chống cháy nổ, đảm bảo TTATGT, TTCC được nâng cao; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 82%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 100%...

      Phát huy nhưng kết quả đạt được, năm 2019, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo ANTT, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; Ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Công an tỉnh; Triển khai Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã theo chỉ đạo của Bộ Công an. Từng bước điều chỉnh, bố trí lại lực lượng theo hướng tăng cường cho cơ sở; Tập trung chỉ đạo đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đảm bảo ANQG, TTATXH, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh 
tặng Giấy khen cho các tập thể đạt"Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"

      Ghi nhận những kết quả đạt được, tại Hội nghị có 06 tập thể được nhận Giấy khen của Ban thường vụ Đảng ủy đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"./.

Công an Tỉnh Hà Nam

 

 

Các tin khác