Thứ 3 Ngày 22/01/2019

Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng 21/1, Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh chủ trì hội nghị.

      Sáng 21/1, Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh chủ trì hội nghị.

      Năm 2018, hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, sát với thực tế. Các cấp, ngành đã chủ động phối hợp, trao đổi thông tin, đảm bảo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền đối ngoại. Hình thức, phương tiện thông tin ngày càng đổi mới, đa dạng theo phương châm "chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng", giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn về quan điểm, lập trường và đường lối đối ngoại của Đảng đối với vấn đề hợp tác, hội nhập, bảo vệ độc lập chủ quyền. Đồng thời, giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng của Hà Nam, góp phần tích cực trong công tác thu hút đầu tư, phát triển kinh tế- xã hội.

      Tuy nhiên, công tác chỉ đạo triển khai hoạt động thông tin đối ngoại ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được chú trọng. Sự phối hợp trong nắm bắt, cung cấp thông tin đối ngoại của một số thành viên có việc chưa thường xuyên. Nội dung tin, bài chủ yếu thông tin về sự kiện, hoạt động trong nước và của tỉnh, chưa có nhiều bài viết sâu sắc tuyên truyền thu hút đầu tư, quảng bá du lịch, định hướng dư luận, phản bác các luận điệu sai trái.

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

      Trên cơ sở đánh giá những ưu điểm, hạn chế của công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2018, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; vị trí, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền bảo đảm thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung chuyên trang, chuyên mục trên các loại hình về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, đưa tin kịp thời các sự kiện đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đến các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Tiếp tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh Hà Nam giàu truyền thống văn hiến, năng động với các cơ hội hợp tác, đầu tư, là địa chỉ tin cậy đầu tư của các doanh nghiệp và du khách. Tuyên truyền Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam nói chung và Hà Nam nói riêng. Chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp FDI đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Nắm tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân về các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và địa phương để kịp thời định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Tăng cường những tin, bài đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Phòng Tuyên truyền - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác