LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 29/ 53 : Từ ngày 16/07/2018 đến ngày 22/07/2018
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đ/c Phó Bí thư TTTU Hà Nội
7h30' - Khai mạc kỳ họp HĐND 03 huyện: Bình Lục, Kim Bảng, Duy Tiên . .
14h00' - Họp Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh . TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
16h00' - Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy nghe các cơ quan nội chính báo cáo việc thực hiện Kết luận của Đoàn công tác số 2 (liên quan đến Dự án Khu nhà ở Đồng Văn). TTTU P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc da cam. Đ/c Bí thư Phủ Lý, Kim Bảng
7h30' - Đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc da cam. Đ/c Phó Bí thư TTTU Thanh Liêm, Bình Lục
7h30' - Đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc da cam. Đ/c Chủ tịch Lý Nhân, Duy Tiên
7h30' - Khai mạc kỳ họp HĐND huyện Thanh Liêm . Thanh Liêm
13h30' - Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của BCĐ QCDC, Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh. Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c Thắng-Phó CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
15h00' - Hội nghị thông qua kết quả kiểm toán năm 2017 của tỉnh Hà Nam. Đ/c Bí thư,Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Phủ Lý. Đ/c Phó Bí thư TTTU Phủ Lý
8h00' - Đ/c Bí thư Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh Thanh Liêm Đ/c Bí thư Đ/c CVP Thanh Liêm
8h00' - Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Ban Nội chính Trung ương. . P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00' - Hội nghị Tỉnh ủy quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị. TTTU Đ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVP HT UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. Đ/c Bí thư Đ/c CVP Phòng 401 Tỉnh ủy
7h30' - Khai mạc kỳ họp HĐND huyện Lý Nhân. Đ/c Phó Bí thư TTTU Lý Nhân
14h00' - Giao ban HĐND tỉnh Đ/c Phó Bí thư TTTU HĐND tỉnh
14h00' - Giao ban UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh
16h30' - Làm việc với đại diện Hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Hà Nam Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c CVP P.101 Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về dự thảo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
13h30' - Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
15h00' - Giao ban Thường trực Tỉnh ủy TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
16/07/2018
8h00'Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.Đ/c Phó Bí thư TTTUHà Nội
7h30'Khai mạc kỳ họp HĐND 03 huyện: Bình Lục, Kim Bảng, Duy Tiên..
14h00'Họp Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh .TTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
16h00'Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy nghe các cơ quan nội chính báo cáo việc thực hiện Kết luận của Đoàn công tác số 2 (liên quan đến Dự án Khu nhà ở Đồng Văn).TTTUP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 3
17/07/2018
7h30'Đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc da cam. Đ/c Bí thưPhủ Lý, Kim Bảng
7h30'Đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc da cam. Đ/c Phó Bí thư TTTUThanh Liêm, Bình Lục
7h30'Đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc da cam. Đ/c Chủ tịchLý Nhân, Duy Tiên
7h30'Khai mạc kỳ họp HĐND huyện Thanh Liêm.Thanh Liêm
13h30'Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của BCĐ QCDC, Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh. Đ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c Thắng-Phó CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
15h00'Hội nghị thông qua kết quả kiểm toán năm 2017 của tỉnh Hà Nam. Đ/c Bí thư,Đ/c Chủ tịchUBND tỉnh
Thứ 4
18/07/2018
7h30'Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Phủ Lý.Đ/c Phó Bí thư TTTUPhủ Lý
8h00'Đ/c Bí thư Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh Thanh LiêmĐ/c Bí thưĐ/c CVPThanh Liêm
8h00'Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Ban Nội chính Trung ương..P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00'Hội nghị Tỉnh ủy quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị. TTTUĐ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVPHT UBND tỉnh
Thứ 5
19/07/2018
7h30'Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018.Đ/c Bí thưĐ/c CVPPhòng 401 Tỉnh ủy
7h30'Khai mạc kỳ họp HĐND huyện Lý Nhân.Đ/c Phó Bí thư TTTULý Nhân
14h00'Giao ban HĐND tỉnhĐ/c Phó Bí thư TTTUHĐND tỉnh
14h00'Giao ban UBND tỉnhĐ/c Chủ tịchUBND tỉnh
16h30'Làm việc với đại diện Hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Hà NamĐ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c CVPP.101 Tỉnh ủy
Thứ 6
20/07/2018
7h30'Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về dự thảo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. TTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
13h30'Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023TTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
15h00'Giao ban Thường trực Tỉnh ủyTTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.