LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 11/ 53 : Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 18/03/2018
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Đoàn công tác của Chính phủ tại Úc và New Zealand (từ ngày 11-18/3/2018) Đ/c Chủ tịch .
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
14h00' - Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố. Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c Thắng-Phó CVP Duy Tiên
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào năm 2018. Đ/c Phó Bí thư TTTU Trụ sở TW Đảng, số 1, Hùng Vương
14h00' - Giao ban HĐND tỉnh Đ/c Phó Bí thư TTTU Trụ sở HĐND tỉnh
14h00' - Giao ban UBND tỉnh LĐ UBND Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
12/03/2018
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Đoàn công tác của Chính phủ tại Úc và New Zealand (từ ngày 11-18/3/2018) Đ/c Chủ tịch.
Thứ 3
13/03/2018
14h00'Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố.Đ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c Thắng-Phó CVPDuy Tiên
Thứ 5
15/03/2018
8h00'Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào năm 2018.Đ/c Phó Bí thư TTTUTrụ sở TW Đảng, số 1, Hùng Vương
14h00'Giao ban HĐND tỉnhĐ/c Phó Bí thư TTTUTrụ sở HĐND tỉnh
14h00'Giao ban UBND tỉnhLĐ UBNDTrụ sở UBND tỉnh
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.