LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 13/ 53 : Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị báo cáo viên của tỉnh. . P.401 Tỉnh uỷ
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung: Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020; về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới quy mô 150ha thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý. TTTU Đ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h30' - Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam. TTTU Đ/c Thắng-Phó CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
8h30' - Lễ công bố Chỉ số PCI năm 2018. LĐ UBND Hà Nội
14h00' - Giao ban HĐND tỉnh Đ/c Phó Bí thư TTTU Trụ sở HĐND tỉnh
14h00' - Giao ban UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các đơn vị liên quan báo cáo tình hình chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019 tại Khu du lịch Tam Chúc. TTTU Đ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00' - Giao ban Thường trực Tỉnh ủy TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
25/03/2019
7h30'Hội nghị báo cáo viên của tỉnh. .P.401 Tỉnh uỷ
Thứ 3
26/03/2019
7h30'Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung: Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020; về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới quy mô 150ha thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý. TTTUĐ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 5
28/03/2019
8h30'Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.TTTUĐ/c Thắng-Phó CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
8h30'Lễ công bố Chỉ số PCI năm 2018.LĐ UBNDHà Nội
14h00'Giao ban HĐND tỉnhĐ/c Phó Bí thư TTTUTrụ sở HĐND tỉnh
14h00'Giao ban UBND tỉnhĐ/c Chủ tịchUBND tỉnh
Thứ 6
29/03/2019
7h30'Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các đơn vị liên quan báo cáo tình hình chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019 tại Khu du lịch Tam Chúc. TTTUĐ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00'Giao ban Thường trực Tỉnh ủyTTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.