LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 40/ 53 : Từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch các chức danh lãnh đạo. TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00'` - Lãnh đạo UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ đầu tư một số dự án của ngành điện trên địa bàn tỉnh. Đ/c Chủ tịch .
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, phê duyệt quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và bỏ phiếu quy hoạch các chức danh lãnh đạo để báo cáo Trung ương (Cả ngày). TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h30' - Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp Bà Sandie Okoro- Phó Chủ tịch cấp cao và Cố vấn trưởng của Ngân hàng Thế giới về Dự án phát triển đô thị thành phố Phủ Lý. LĐ UBND P.101 UBND tỉnh
14h00' - Hội nghị giao ban Thủ trưởng các cơ quan khối nội chính tỉnh quý III. Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
13h30' - UBND tỉnh sơ kết tình hình quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017. LĐ UBND P.321 UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để 2 huyện: Duy Tiên, Kim Bảng công nhận huyện nông thôn mới năm 2017. Đ/c Chủ tịch P.203 UBND tỉnh
14h00' - Giao ban HĐND tỉnh Đ/c Phó Bí thư TTTU Trụ sở HĐND tỉnh
14h00' - Giao ban UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, đánh giá kết quả công tác quý III, tình hình 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017; nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017. TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
13h30' - Giao ban Thường trực Tỉnh ủy TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
25/09/2017
7h30'Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch các chức danh lãnh đạo.TTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00'`Lãnh đạo UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ đầu tư một số dự án của ngành điện trên địa bàn tỉnh. Đ/c Chủ tịch.
Thứ 3
26/09/2017
7h30'Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, phê duyệt quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và bỏ phiếu quy hoạch các chức danh lãnh đạo để báo cáo Trung ương (Cả ngày).TTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 4
27/09/2017
8h30'Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp Bà Sandie Okoro- Phó Chủ tịch cấp cao và Cố vấn trưởng của Ngân hàng Thế giới về Dự án phát triển đô thị thành phố Phủ Lý. LĐ UBNDP.101 UBND tỉnh
14h00'Hội nghị giao ban Thủ trưởng các cơ quan khối nội chính tỉnh quý III. Đ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
13h30'UBND tỉnh sơ kết tình hình quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017. LĐ UBNDP.321 UBND tỉnh
Thứ 5
28/09/2017
7h30'Hội nghị đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để 2 huyện: Duy Tiên, Kim Bảng công nhận huyện nông thôn mới năm 2017. Đ/c Chủ tịchP.203 UBND tỉnh
14h00'Giao ban HĐND tỉnhĐ/c Phó Bí thư TTTUTrụ sở HĐND tỉnh
14h00'Giao ban UBND tỉnhĐ/c Chủ tịchTrụ sở UBND tỉnh
Thứ 6
29/09/2017
7h30'Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, đánh giá kết quả công tác quý III, tình hình 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017; nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017. TTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
13h30'Giao ban Thường trực Tỉnh ủyTTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.