LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 3/ 53 : Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Huyện ủy Lý Nhân tổ chức HN tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017. Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c CVP Lý Nhân
14h00' - Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 11/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017. Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c Thắng-Phó CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị Tỉnh ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. TTTU LĐVP Hội trường UBND tỉnh
8h00' - Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017 của Thanh tra Chính phủ. LĐ UBND .
13h30' - Giao ban TTTU TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h45' - Làm việc với Công ty Honda Việt Nam. Đ/c Bí thư Đ/c CVP P.101 Tỉnh ủy
15h30' - Làm việc với Công ty ACE ANTENNA (Hàn Quốc) Đ/c Bí thư Đ/c CVP P.101 Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h30' - Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh năm 2018. TTTU Đ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVP KS. Mường Thanh
14h00' - Hội nghị Ban Chỉ đạo của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tôn giáo tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c Thắng-Phó CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng tỉnh năm 2017. TTTU Đ/c CVP Hội trường UBND tỉnh
8h00' - Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác nội chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đ/c Phó Bí thư TTTU Hà Nội
14h00' - Gặp mặt các đồng chí cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị nghỉ hưu hưởng chế độ BH đợt I/2018. Đ/c Bí thư Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00' - Giao ban HĐND tỉnh Đ/c Phó Bí thư TTTU Trụ sở HĐND tỉnh
14h00' - Giao ban UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Hội nghị trực tuyến của Ban Tổ chức Trung ương tổng kết công tác năm 2017 (cả ngày) Đ/c Bí thư,Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c Thắng-Phó CVP BTC Tỉnh ủy
9h30' - Hội nghị tiếp và làm việc với đoàn cán bộ trường Đại học Cần Ích (Đài Loan) về hợp tác giáo dục. Đ/c Chủ tịch P.321 UBND tỉnh
14h00' - Giao ban Thường trực Tỉnh ủy. TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
19h00' - Chương trình Tết vì người nghèo xuân Mậu Tuất 2018. TTTU Đ/c CVP Nhà Văn hóa tỉnh
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
15/01/2018
8h00'Huyện ủy Lý Nhân tổ chức HN tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017. Đ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c CVPLý Nhân
14h00'Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 11/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017.Đ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c Thắng-Phó CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 3
16/01/2018
7h30'Hội nghị Tỉnh ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.TTTULĐVPHội trường UBND tỉnh
8h00'Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017 của Thanh tra Chính phủ.LĐ UBND.
13h30'Giao ban TTTUTTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h45'Làm việc với Công ty Honda Việt Nam. Đ/c Bí thưĐ/c CVPP.101 Tỉnh ủy
15h30'Làm việc với Công ty ACE ANTENNA (Hàn Quốc) Đ/c Bí thưĐ/c CVPP.101 Tỉnh ủy
Thứ 4
17/01/2018
8h30'Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh năm 2018.TTTUĐ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVPKS. Mường Thanh
14h00'Hội nghị Ban Chỉ đạo của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tôn giáo tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c Thắng-Phó CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 5
18/01/2018
8h00'Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng tỉnh năm 2017.TTTUĐ/c CVPHội trường UBND tỉnh
8h00'Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác nội chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.Đ/c Phó Bí thư TTTUHà Nội
14h00'Gặp mặt các đồng chí cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị nghỉ hưu hưởng chế độ BH đợt I/2018.Đ/c Bí thưĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00'Giao ban HĐND tỉnhĐ/c Phó Bí thư TTTUTrụ sở HĐND tỉnh
14h00'Giao ban UBND tỉnhĐ/c Chủ tịchTrụ sở UBND tỉnh
Thứ 6
19/01/2018
8h00'Hội nghị trực tuyến của Ban Tổ chức Trung ương tổng kết công tác năm 2017 (cả ngày)Đ/c Bí thư,Đ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c Thắng-Phó CVPBTC Tỉnh ủy
9h30'Hội nghị tiếp và làm việc với đoàn cán bộ trường Đại học Cần Ích (Đài Loan) về hợp tác giáo dục.Đ/c Chủ tịchP.321 UBND tỉnh
14h00'Giao ban Thường trực Tỉnh ủy. TTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Chủ nhật
21/01/2018
19h00'Chương trình Tết vì người nghèo xuân Mậu Tuất 2018.TTTUĐ/c CVPNhà Văn hóa tỉnh
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.