LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 21/ 53 : Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 27/05/2018
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Đoàn công tác của Ban Thường vụ đi khảo sát tình hình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của của BCH Trung ương khóa X. Đ/c Bí thư Phủ Lý
7h30' - Đoàn công tác của Ban Thường vụ đi khảo sát tình hình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của của BCH Trung ương khóa X. Đ/c Phó Bí thư TTTU Bình Lục
7h30' - Đoàn công tác của Ban Thường vụ đi khảo sát tình hình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của của BCH Trung ương khóa X. Đ/c Chủ tịch ĐUK DN tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị Đảng ủy Công an tỉnh sơ kết, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. TTTU Hội trường CA tỉnh
14h00' - Thường trực Tỉnh ủy nghe một số cơ quan nội chính báo cáo tình hình giải quyết một số vụ việc trên địa bàn tỉnh (theo Kết luận của Đoàn công tác số 2). TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh, các Chương trình, Đề án về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016-2025. TTTU Đ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00' - Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà nhân dịp lễ Phật Đản Đ/c Bí thư Phủ Lý
14h00' - Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà nhân dịp lễ Phật Đản Đ/c Phó Bí thư TTTU Kim Bảng
14h00' - Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà nhân dịp lễ Phật Đản Đ/c Chủ tịch Phủ Lý
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bảng về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. TTTU LĐVP Kim Bảng
7h30' - Huyện ủy Thanh liêm giữa sơ kết nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. . Thanh Liêm
13h30' - Phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII. Đ/c Phó Bí thư TTTU Nhà VH tỉnh
16h00' - Giao ban HĐND tỉnh Đ/c Phó Bí thư TTTU Trụ sở HĐND tỉnh
14h00' - Giao ban UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 TTTU Đ/c CVP Nhà VH tỉnh
14h00' - Giao ban TTTU. TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
- Các đồng chí diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Bạch Mai. TTTU Hà Nội
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
21/05/2018
7h30' Đoàn công tác của Ban Thường vụ đi khảo sát tình hình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của của BCH Trung ương khóa X.Đ/c Bí thưPhủ Lý
7h30' Đoàn công tác của Ban Thường vụ đi khảo sát tình hình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của của BCH Trung ương khóa X.Đ/c Phó Bí thư TTTUBình Lục
7h30'Đoàn công tác của Ban Thường vụ đi khảo sát tình hình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của của BCH Trung ương khóa X.Đ/c Chủ tịchĐUK DN tỉnh
Thứ 3
22/05/2018
7h30'Hội nghị Đảng ủy Công an tỉnh sơ kết, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.TTTUHội trường CA tỉnh
14h00'Thường trực Tỉnh ủy nghe một số cơ quan nội chính báo cáo tình hình giải quyết một số vụ việc trên địa bàn tỉnh (theo Kết luận của Đoàn công tác số 2).TTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 4
23/05/2018
7h30'Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh, các Chương trình, Đề án về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016-2025.TTTUĐ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00'Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà nhân dịp lễ Phật ĐảnĐ/c Bí thưPhủ Lý
14h00'Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà nhân dịp lễ Phật ĐảnĐ/c Phó Bí thư TTTUKim Bảng
14h00'Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà nhân dịp lễ Phật ĐảnĐ/c Chủ tịchPhủ Lý
Thứ 5
24/05/2018
7h30'Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bảng về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.TTTULĐVPKim Bảng
7h30'Huyện ủy Thanh liêm giữa sơ kết nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020..Thanh Liêm
13h30'Phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII.Đ/c Phó Bí thư TTTUNhà VH tỉnh
16h00'Giao ban HĐND tỉnhĐ/c Phó Bí thư TTTUTrụ sở HĐND tỉnh
14h00'Giao ban UBND tỉnhĐ/c Chủ tịchTrụ sở UBND tỉnh
Thứ 6
25/05/2018
7h30'Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023TTTUĐ/c CVPNhà VH tỉnh
14h00'Giao ban TTTU.TTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Chủ nhật
27/05/2018
Các đồng chí diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Bạch Mai.TTTUHà Nội
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.