LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 21/ 53 : Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Phiên họp UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh. LĐ UBND P.321 UBND tỉnh
14h00' - Giao ban TTTU TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h00' - Thường trực Tỉnh uỷ dâng hương tại Khu di tích núi Chùa, huyện Thanh Liêm. TTTU Đ/c CVP Thanh Liêm
9h00' - Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tỉnh U Đôm Xay. TTTU Đ/c CVP P.321 UBND tỉnh
13h30' - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về: công tác cán bộ; cho ý kiến về các nội dung trình kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh, về phương án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2020-2021. TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị Cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ. TTTU LĐVP Hội trường UBND tỉnh
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ, về các nội dung trình kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh, về phương án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2020-2021. (Sau khi kết thúc HN Cán bộ chủ chốt). TTTU LĐVP Hội trường UBND tỉnh
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ (Sau khi kết thúc HN Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh). TTTU LĐVP Hội trường UBND tỉnh
14h00' - Giao ban HĐND tỉnh. Đ/c Phó Bí thư TTTU HĐND tỉnh
14h00' - Giao ban UBND tỉnh. Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. TTTU Đ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVP HT Công an tỉnh
10h00' - Lễ khánh thành Nhà máy của Công ty Vina Ito . KCN Đồng Văn 3
14h00' - Giao ban TTTU. TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
20/05/2019
8h00'Phiên họp UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh.LĐ UBNDP.321 UBND tỉnh
14h00'Giao ban TTTUTTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 3
21/05/2019
7h00'Thường trực Tỉnh uỷ dâng hương tại Khu di tích núi Chùa, huyện Thanh Liêm.TTTUĐ/c CVPThanh Liêm
9h00'Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tỉnh U Đôm Xay. TTTUĐ/c CVPP.321 UBND tỉnh
13h30'Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về: công tác cán bộ; cho ý kiến về các nội dung trình kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh, về phương án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2020-2021. TTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 5
23/05/2019
7h30'Hội nghị Cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ.TTTULĐVPHội trường UBND tỉnh
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ, về các nội dung trình kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh, về phương án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2020-2021. (Sau khi kết thúc HN Cán bộ chủ chốt).TTTULĐVPHội trường UBND tỉnh
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ (Sau khi kết thúc HN Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh).TTTULĐVPHội trường UBND tỉnh
14h00'Giao ban HĐND tỉnh.Đ/c Phó Bí thư TTTUHĐND tỉnh
14h00'Giao ban UBND tỉnh.Đ/c Chủ tịchUBND tỉnh
Thứ 6
24/05/2019
7h30'Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.TTTUĐ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVPHT Công an tỉnh
10h00'Lễ khánh thành Nhà máy của Công ty Vina Ito.KCN Đồng Văn 3
14h00'Giao ban TTTU.TTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.