LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 38/ 53 : Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Giao ban Thường trực Tỉnh ủy TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h30' - Đoàn kiểm toán Ib công bố quyết định kiểm toán khối đảng. Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
16h00' - Đồng chí Bí thư TU gặp mặt DN Nhật Bản. Đ/c Bí thư P.101 Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
15h00' - Gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh dự Đại hội Công đoàn Việt Nam. Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c Thắng-Phó CVP Liên đoàn LĐ tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị nghe các sở, ngành liên quan báo cáo giải quyết về việc giao đất cho nhà đầu tư được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu dự án; việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hình thức BT Đ/c Phó Bí thư TTTU,LĐ UBND P.203, Trụ sở UBND tỉnh
14h00' - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2) theo Thông báo số 464-TB/UBKTTW, ngày 16/7/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; cho ý kiến về việc điều chỉnh Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. TTTU Đ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. TTTU LĐVP Bộ CHQS tỉnh
7h30' - Hội nghị tập huấn về công tác an ninh trong công tác vận động quần chúng các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng. Đ/c Phó Bí thư TTTU Ninh Bình
7h30' - UBND tỉnh tiếp công dân. Đ/c Chủ tịch,LĐ UBND Trụ sở tiếp dân
14h00' - Giao ban HĐND tỉnh Đ/c Phó Bí thư TTTU Trụ sở HĐND tỉnh
14h00' - Giao ban UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. TTTU Đ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVP Hội trường CA tỉnh
14h00' - Giao ban Thường trực Tỉnh ủy TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
- Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ năm (ngày 21,22/9/2018) Đ/c Phó Bí thư TTTU Thái Bình
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
17/09/2018
8h00'Giao ban Thường trực Tỉnh ủyTTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h30'Đoàn kiểm toán Ib công bố quyết định kiểm toán khối đảng.Đ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
16h00'Đồng chí Bí thư TU gặp mặt DN Nhật Bản.Đ/c Bí thưP.101 Tỉnh ủy
Thứ 3
18/09/2018
15h00'Gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh dự Đại hội Công đoàn Việt Nam.Đ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c Thắng-Phó CVPLiên đoàn LĐ tỉnh
Thứ 4
19/09/2018
7h30'Hội nghị nghe các sở, ngành liên quan báo cáo giải quyết về việc giao đất cho nhà đầu tư được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu dự án; việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hình thức BTĐ/c Phó Bí thư TTTU,LĐ UBNDP.203, Trụ sở UBND tỉnh
14h00'Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2) theo Thông báo số 464-TB/UBKTTW, ngày 16/7/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; cho ý kiến về việc điều chỉnh Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.TTTUĐ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 5
20/09/2018
7h30'Hội nghị Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.TTTULĐVPBộ CHQS tỉnh
7h30'Hội nghị tập huấn về công tác an ninh trong công tác vận động quần chúng các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng.Đ/c Phó Bí thư TTTUNinh Bình
7h30'UBND tỉnh tiếp công dân.Đ/c Chủ tịch,LĐ UBNDTrụ sở tiếp dân
14h00'Giao ban HĐND tỉnhĐ/c Phó Bí thư TTTUTrụ sở HĐND tỉnh
14h00'Giao ban UBND tỉnhĐ/c Chủ tịchUBND tỉnh
Thứ 6
21/09/2018
7h30'Hội nghị Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.TTTUĐ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVPHội trường CA tỉnh
14h00'Giao ban Thường trực Tỉnh ủyTTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ năm (ngày 21,22/9/2018)Đ/c Phó Bí thư TTTUThái Bình
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.