LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 48/ 53 : Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam Đ/c Bí thư Đ/c CVP THPT C Kim Bảng
8h00' - Đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c Thắng-Phó CVP Thị trấn Hòa Mạc
- Đoàn Lãnh đạo tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Đài Loan (từ ngày 19-24/11/2017) Đ/c Chủ tịch .
14h00' - Lãnh đạo tỉnh làm việc tại Văn phòng Chính phủ về Dự án tăng cường môi trường đầu tư của tỉnh Hà Nam. Đ/c Bí thư Hà Nội
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo các nội dung chuẩn bị tổ chức Kỳ họp lần thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII TTTU Đ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Họp báo cáo viên tỉnh tháng 11 . P.401 Tỉnh ủy
14h00' - Giao ban HĐND tỉnh Đ/c Phó Bí thư TTTU Trụ sở HĐND tỉnh
14h00' - Giao ban UBND tỉnh . Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
- Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Bạch Mai TTTU LĐVP Hà Nội
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
20/11/2017
8h00'Đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc mừng ngày nhà giáo Việt NamĐ/c Bí thưĐ/c CVPTHPT C Kim Bảng
8h00'Đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc mừng ngày nhà giáo Việt NamĐ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c Thắng-Phó CVPThị trấn Hòa Mạc
Đoàn Lãnh đạo tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Đài Loan (từ ngày 19-24/11/2017)Đ/c Chủ tịch.
14h00'Lãnh đạo tỉnh làm việc tại Văn phòng Chính phủ về Dự án tăng cường môi trường đầu tư của tỉnh Hà Nam.Đ/c Bí thưHà Nội
Thứ 4
22/11/2017
7h30'Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo các nội dung chuẩn bị tổ chức Kỳ họp lần thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII TTTUĐ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 5
23/11/2017
7h30'Họp báo cáo viên tỉnh tháng 11.P.401 Tỉnh ủy
14h00'Giao ban HĐND tỉnhĐ/c Phó Bí thư TTTUTrụ sở HĐND tỉnh
14h00'Giao ban UBND tỉnh.Trụ sở UBND tỉnh
Thứ 7
25/11/2017
Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Bạch MaiTTTULĐVPHà Nội
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.