Thứ 5 Ngày 07/03/2019

Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị Quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thị, kết luận của Trung ương và đánh giá kết quả công tác tháng 2; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2019

Sáng ngày 5/3/2019, Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị Quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và đánh giá kết quả công tác tháng 2; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2019.

      Sáng ngày 5/3/2019, Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị Quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và đánh giá kết quả công tác tháng 2; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2019.

      Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Bùi Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Bùi Hồng Tiến  - Phó Bí thư TT Thành ủy; đồng chí Nguyễn Anh Chức - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí trong thường trực Thành ủy, thường trực HĐND - lãnh đạo UBND thành phố, các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ thành phố, các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể thuộc Thành ủy - UBND thành phố, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư đảng uỷ, Chủ tịch UBND các phường, xã.

      Tại hội nghị, Thành ủy Phủ Lý đã quán triệt, triển khai, truyền đạt nội dung các Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, khóa XI như Chỉ thị số 27 ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực"; Chỉ thị số 28 ngày 21/01/2019 "về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng"; Chỉ thị số 30 ngày 22/01/2019 "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng"; Kết luận số 44 ngày 22/01/2019 "về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" của Ban Bí thư Trung ương, khóa XI. Kết luận số 43 ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25 ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XI về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới".  

      Cũng tại hội nghị đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư thường trực Thành ủy đã báo cáo kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền thành phố đã đạt được trong tháng 2/2019. Theo đó các cấp ủy, chính quyền từ thành phố tới cơ sở đã tập trung chỉ đạo tuyên tryyền và tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Kỷ Hợi 2019; Tổ chức cho nhân dân đón tết với tinh thần đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. …Tổ chức nghe Đảng ủy các phường, xã. Các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể thành phố báo cáo chương trình công tác năm 2019; phát huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho 174 đảng viên; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng nhiệm kỳ 2015- 2020, nhiệm kỳ 2020- 2025.

      Trong công tác hoạt động chính quyền tháng 2 năm 2019, UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Thu ngân sách ước đạt 145 tỷ đồng đạt 13,7% so với kế hoạch Tỉnh giao; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.685 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 701 tỷ đồng. Chỉ đạo gieo trồng được trên 3.100 ha lúa và các cây màu vụ Xuân bằng 100% KH; tổ chức lễ phát động tết trồng cây  năm 2019 được khoảng 34 nghìn cây các loại đạt 97,1% kế hoạch; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên Đán và mùa lễ hội xuân 2019; tổ chức lễ giao nhận quân đảm bảo an toàn, đủ quân số và chất lượng, Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao của thành phố được đẩy mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì và giữ vững.

      Để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019, Thành ủy - UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị phường, xã  làm tốt công tác tuyên truyền và quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, kết luận của Trung ương, các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng, tiếp tục tuyên truyền chỉ thị số 05 của Bộ chính trị và thực hiện chuyên đề 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; HĐND thành phố chuẩn bị nội dung hội nghị giao ban HĐND thành phố với HĐND các phường, xã; tập trung lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và triển khai các giải pháp thu ngân sách năm 2019, rà soát lập kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đô thị năm 2019, tập trung đẩy nhanh tiến độ và triển khai thi công một số dự án trên địa bàn thành phố….​

      Một số hình ảnh tại hội nghị:

Thành ủy Phủ Lý

Các tin khác