Thứ 3 Ngày 12/03/2019

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng.

Chiều ngày 11/3/2019, Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27 ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”;

      Chiều ngày 11/3/2019, Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27 ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Chỉ thị số 28 ngày 21/01/2019 "về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng"; Chỉ thị số 30 ngày 22/01/2019 "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng"; Kết luận số 44 ngày 22/01/2019 "về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" của Ban Bí thư; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị, khóa XII “về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”; Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 29/01/2019 của Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội”.

      Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở và báo cáo viên của Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng

Các đại biểu dự hội nghị

      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Sau Hội nghị, các chi, đảng bộ cơ sở tập trung nghiên cứu, nắm vững nội dung các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh được quán triệt tại Hội nghị; trên cơ sở đó khẩn trương xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong đơn vị; tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhận thức, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác