Thứ 4 Ngày 03/04/2019

Hội nghị giao ban Thủ trưởng các cơ quan nội chính tỉnh quý I/2019

Ngày 02/4/2019, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Thủ trưởng các cơ quan nội chính tỉnh quý I/2019. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

      Ngày 02/4/2019, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Thủ trưởng các cơ quan nội chính tỉnh quý I/2019. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

      Theo báo cáo,quý I/2019, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định. Các cơ quan nội chính tỉnh chủ động phối hợp nắm chắc tình hình cơ sở để tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; đảm bảo an toàn các mục tiêu kinh tế trọng điểm, Tết nguyên đán, các lễ hội, các đoàn công tác của Trung ương...

      Thực hiện có hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng địa phương; giao nhận quân đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng.Các cơ quan tố tụng phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử các vụ án. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; bổ trợ tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, quản lý nhà nước về tôn giáo, công tác hải quan, thi hành án dân sự, hành chính, cải cách tư pháp được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

      Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 02 nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo an ninh trật tự và công tác quân sự, quốc phòng địa phương; Chương trình trọng tâm công tác PCTN năm 2019; Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 26/02/2019 về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo vệ bí mật Nhà nước”; Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 17/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thi hành Hiến pháp nước cộng hòa XHCN Việt Nam, Luật Đất đai năm 2013; tham mưu đưa Cục Quản lý thị trường tỉnh vào khối các cơ quan nội chính tỉnh; tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư do Thường trực Tỉnh ủy giao. Giúp Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh ban hành chương trình công tác năm 2019 và tổ chức làm việc với TAND tỉnh về nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại án.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

      Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả các huyện, thành ủy, các cơ quan nội chính tỉnh. Đồng chí yêu cầu trong quý II/2019 và trong thời gian tới, các cấp ủy, các cơ quan nội chính tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, PCTN và CCTP trong đó tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung năm 2018. Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo vệ bí mật Nhà nước”. Đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh; nắm chắc tình hình, đấu tranh có hiệu quả hoạt động của các đối tượng chống đối chính trị trên địa bàn tỉnh; phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội đặc biệt là trong thời gian tổ chức Đại lễ Phật Đản Thế giới VESAK 2019 tại Chùa Tam Chúc Ba Sao. Phối hợp chặt chẽ trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; nâng cao chất lượng, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nhất là các vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và các vụ việc, vụ án theo yêu cầu tại Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 21/12/2017 và Thông báo số 263-TB/TU ngày 02/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

      Ban Nội chính Tỉnh uỷ phối hợp với các cơ quan nội chính nắm chắc tình hình, tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp; phối hợp thực hiện có hiệu quả việc rà soát kết luận các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương của tỉnh về công tác nội chính, PCTN và CCTP.

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Các tin khác