Thứ 2 Ngày 08/04/2019

Thanh Liêm: Triển khai kế hoạch phối hợp “Năm dân vận của chính quyền” 2019

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận của chính quyền” 2019; giao ban công tác quí I, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quí II/2019

      Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận của chính quyền” 2019; giao ban công tác quí I, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quí II/2019

      Năm dân vận của chính quyền 2019, được huyện Thanh Liêm triển khai với các nội dung trọng tâm đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận trong xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài; nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện nghiêm luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động tiếp công dân nhất là trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo và công khai kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo; đặc biệt, công tác dân vận của chính quyền năm 2019 trên địa bàn huyện sẽ hướng mạnh vào tuyên truyền, vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao toàn diện chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng thời Hội nghị đã triển khai, đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; trên cơ sở đó rà soát, đối chiếu với các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và các chỉ thị nghị quyết, kết luận chuyên đề của tỉnh, của huyện để đề ra giải pháp trọng tâm trong quý II năm 2019.

Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác