Thứ 3 Ngày 09/04/2019

Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019

Sáng ngày 09-4-2019, tại trụ sở Huyện ủy huyện Bình Lục, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam;

      Sáng ngày 09-4-2019, tại trụ sở Huyện ủy huyện Bình Lục, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam; đại diện Thường trực Huyện ủy Bình Lục; đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh; cán bộ, chuyên viên Phòng Lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc, Phó giám đốc, giảng viên chuyên trách Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị

      Trong quý I, các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố đã mở được 16 lớp với 1.689 học viên, trong đó có: 09 lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng (531 học viên); 02 lớp Bồi dưỡng đảng viên mới (100 học viên); 01 lớp Bồi dưỡng, tập huấn công tác Đảng cho cấp uỷ viên thôn, tổ dân phố, ủy viên UBKT đảng ủy xã, thị trấn (413 học viên); 02 lớp bồi dưỡng chuyên đề (328 học viên); 01 lớp Bồi dưỡng chuyên đề về công tác dân vận cơ sở (105 học viên); 01 lớp Bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” (212 học viên); và phối hợp với Ban Tuyên giáo tổ chức hội nghị báo cáo viên theo định kỳ hằng tháng.

      Nhìn chung, việc mở lớp đúng quy trình, đủ nội dung, đúng đối tượng chiêu sinh, theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thực hiện tốt chế độ báo cáo trước khi mở lớp và kết quả học tập sau khi kết thúc khoá học; chế độ báo cáo tháng, quý được các Trung tâm chấp hành nghiêm túc. Tuy nhiên, chất lượng giảng dạy của một số giảng viên chưa thực sự hấp dẫn, thuyết phục với học viên; một bộ phận học viên có ý thức học tập chưa cao, còn vi phạm quy chế lớp học như đi muộn, về sớm, làm việc riêng trong lớp...; phương tiện và các điều kiện phục vụ dạy và học tại một số Trung tâm chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Long, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục lý luận chính trị, ghi nhận kết quả đạt được, những vấn đề còn hạn chế trong quý I. Đồng thời, nhấn mạnh trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố cần bám sát Hướng dẫn công tác lý luận chính trị năm 2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị; chủ động đề xuất với cấp ủy tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; đảm bảo việc mở lớp theo đúng tiến độ, kế hoạch, đúng quy định, hướng dẫn; các đồng chí Trưởng ban - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cần làm tốt việc thẩm định đề cương, giáo án bài giảng của giảng viên trước khi lên lớp; tham mưu với thường trực cấp ủy quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Đối với Trường Chính trị tỉnh, đề nghị phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Phòng Lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác