Thứ 3 Ngày 16/04/2019

Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019

Chiều ngày 10/4/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác giáo tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: lãnh đạo Ban, trưởng, phó các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Đồng chí Trần Đức Thuần - UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

     Chiều ngày 10/4/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác giáo tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: lãnh đạo Ban, trưởng, phó các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Đồng chí Trần Đức Thuần - UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo quý I

    Trong quý I, toàn ngành đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy kịp thời quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nổi bật là: tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 94 cấp tỉnh về chống “diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa” ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; hướng dẫn thành lập BCĐ 94 các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; Ban hành Chỉ thị về nâng cáo chất lượng công tác Dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay; tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05 với Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên DLXH, giao ban báo chí định kỳ hàng tháng. Công tác giáo dục lý luận chính trị được quan tâm, toàn tỉnh đã mở được 16 lớp với tổng số 1689 học viên; phát hành cuốn sách “Nhà cách mạng Lương Khánh Thiện cuộc đời và sự nghiệp (1903-1941)”...

      Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục như: Việc tham mưu quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết có đơn vị còn chậm; công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội thiếu sắc bén, còn lúng túng trong việc thành lập và duy trì hoạt động của BCĐ 94 cấp huyện; Việc phát hiện, biểu dương gương điển hình tiên tiến còn hạn chế, chưa có sức lan tỏa lớn...

Đồng chí Trần Đức Thuần, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh trong thời gian tới, Ban tuyên giáo các cấp tập trung tham mưu quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương của tỉnh; quan tâm công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên và lãnh đạo chủ chốt các cấp; đẩy mạnh công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trong quý II, nhất là Đại lễ Vesak diễn ra (11- 14/5) tại Tam Chúc, Ba Sao, Kim Bảng; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh quý I và 6 tháng đầu năm 2019; các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị sơ kết 6 tháng các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng và 1 số tỉnh Đông Bắc...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác