Thứ 3 Ngày 16/04/2019

Thành ủy Phủ Lý tổ chức Quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; sơ kết công tác xây dựng Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2019

Chiều ngày 10/4/2019 Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, sơ kết công tác xây dựng Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2019.

      Chiều ngày 10/4/2019 Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, sơ kết công tác xây dựng Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2019.

Các đại biểu dự hội nghị

      Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh; Đồng chí  Bùi Văn Hùng - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, đồng chí  Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư TT Thành ủy, đồng chí Nguyễn Anh Chức - Tỉnh uỷ viên - Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy, Ban chấp hành đảng bộ Thành phố, trưởng các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố, Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố; Lãnh đạo Đảng ủy - UBND 21 phường xã.

      Hội nghị đã được nghe đồng chí Bí thư Thành ủy quán triệt, triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về “nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế". Chỉ thị số 28 ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về “nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng". Trên cơ sở các nội dung được học tập, quán triệt tại hội nghị; các tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên cần liên hệ so sánh sát với thực tiễn của cơ quan, đơn vị và địa phương; từ đó tổ chức thực hiện bằng các chương trình hành động, nội dung giải pháp linh hoạt, sáng tạo, thiết thực; phấn đấu đưa nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đi vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương.

      Qúy 1 năm 2019, thành ủy Phủ Lý đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố, chủ động từng bước tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Trong 3 tháng đầu năm đã kết nạp 31 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển chính thức cho 28 đảng viên dự bị, trao tặng huy hiệu đảng cho 174 đồng chí. BTV thành ủy đã tiến hành kiểm tra 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên, giám sát chuyên đề 2 tổ chức đảng và 4 đảng viên. Tổ chức 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho hơn 300 học viên.Triển khai cuộc thi báo chỉ viết về tấm gương “Dân vận khéo" năm 2019. Tổ chức học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  năm 2019 về “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh".

      Công tác xây dựng chính quyền thường xuyên được quan tâm, chú trọng. Tình hình kinh tế xã hội của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tổng thu ngân sách quý I ước đạt: 686 tỷ đồng, đạt 64,7,% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 62,1% so với Nghị quyết HĐND thành phố. Giá trị sản xuất công nghiệp quý I trên địa bàn thành phố (theo giá cố định năm 2010) ước đạt hơn 5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,2 % so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố luôn bám sát và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng Đảng quý 1. Trên cơ sở đó, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới đó là:Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KT-XH, Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý đô thị và quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị. Tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Văn Hùng - UVBTV Tỉnh uỷ - Bí thư thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận hội nghị

      Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Bùi Văn Hùng - UVBTV tỉnh uỷ - Bí thư thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được và nghiêm túc chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu: các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, NQ của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của Thành ủy về thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7,8 khóa 12; quan tâm nâng cao chất lượng các chi bộ, phát triển đảng viên; tập trung quyết liệt cho công tác GPMB, đảm bảo TTĐT, TTCC và vệ sinh môi trường. Chỉ đạo tổ chức tốt đại hội Hội LHTN, đại hội MTTQ thành phố nhiệm kỳ 2019- 2024. Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 tổ chức tại chùa Tam Chúc Ba Sao từ ngày 12-14/5/2019. Tập trung cho công tác bầu tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn./. 

Thành ủy Phủ Lý

Các tin khác