Thứ 4 Ngày 17/04/2019

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Sáng ngày 17/4/2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

      Sáng ngày 17/4/2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

      Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở và báo cáo viên của Đảng bộ.

Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy đề nghị sau hội nghị này, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn nữa nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được quán triệt, vận dụng, thể chế hóa các nội dung của chỉ thị, nghị quyết. Trên cơ sở đó, căn cứ vào kế hoạch chung, điều kiện thực tế, mỗi đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị mình. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng lao động, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhận thức, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác