Thứ 5 Ngày 18/04/2019

Khối thi đua các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019

Chiều ngày 17/4, Khối thi đua các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Quốc Huy - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Văn Sơn - Phó giám đốc sở Nội Vụ, đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Trưởng Ban thi đua khen thưởng,

      Chiều ngày 17/4, Khối thi đua các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Quốc Huy - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Văn Sơn - Phó giám đốc sở Nội Vụ, đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Trưởng Ban thi đua khen thưởng, Sở nội vụ tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh  - Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ khối, Trưởng khối thi đua; đồng chí Đinh Văn Hồng - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Phó trưởng khối thi đua; các đồng chí Thường trực Đảng ủy khối; Lãnh đạo Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội nữ Doanh nhân tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh, Chủ tịch hội Doanh nghiệp trẻ, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp được phân công làm trưởng cụm thi đua theo ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

      Hội nghị đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Thông qua Chương trình hoạt động của Khối năm 2019;  Tiêu chí thi đua, phương thức đánh giá, chấm điểm, xếp loại chất lượng đơn vị và bình xét khen thưởng năm 2019;  Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; phân công trưởng cụm thi đua theo ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Trương Quốc Huy - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trưởng cụm thi đua theo ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh ký giao ước thi đua năm 2019.

      Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị trong khối tiếp tục quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua tại các doanh nghiệp. Tích cực tham gia các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và các phong trào thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh phát động. Các doanh nghiệp, doanh nhân cần tiếp tục đoàn kết, tận dụng thời cơ, biến thách thức thành cơ hội; bám sát định hướng phát triển kinh tế, chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh để nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, thể hiện rõ vai trò và thế mạnh của từng doanh nghiệp trong việc tham gia, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Thực hiện tốt công tác về quản lý, vốn, tài sản, điều hành kinh doanh, công tác đầu tư. Đổi mới tổ chức sản xuất, quản trị tốt chi phí, giá thành, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động, giữ vững môi trường và an ninh trật tự, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Nghiên cứu kỹ các giải pháp để bảo đảm hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải đặt uy tín, thương hiệu lên hàng đầu. Mạnh dạn đề xuất, hiến kế nhiều giải pháp mới cho tỉnh  trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh liên kết, hướng đến hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân có tiềm lực vững mạnh, có đủ sức cạnh tranh, khả năng tham gia sản xuất vào chuỗi giá trị khu vực, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, góp phần cùng tỉnh khai thác tốt những cơ hội và tiềm năng, thực hiện có hiệu quả định hướng phát triển trong  giai đoạn tới. Các doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, chung sức đồng lòng, đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức để tiếp tục khởi nghiệp và phát triển bền vững, làm giàu cho mình, vì sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hà Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

      Các đồng chí cụm trưởng thống nhất ký giao ước thi đua cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm năm 2019, hưởng ứng nội dung phát động thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh

 

 

Các tin khác