Thứ 5 Ngày 02/05/2019

Thanh Liêm: Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2019. Dự hội nghị có các Đồng chí Lê Hoàng Thuyên – TUV – Bí thư huyện ủy; đ/c Trần Xuân Thành – TVHU – Phó bí thư TT HU – Chủ tịch HĐND huyện.

      Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2019. Dự hội nghị có các Đồng chí Lê Hoàng Thuyên - TUV - Bí thư huyện ủy; đồng chí Trần Xuân Thành - TVHU - Phó Bí thư TT HU - Chủ tịch HĐND huyện.

      Trong thời gian 1 ngày, 220 đồng chí là phó bí thư thường trực Đảng ủy xã, thị trấn; các đồng chí Bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ thôn, xóm trong huyện được truyền đạt 2 chuyên đề chính gồm:    

      Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng; nhiệm vụ của Chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ và chuyên đề về công tác Đảng của cấp ủy, bí thư chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, bảo đảm quyền tự do dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế xã hội; Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị

      Thông qua lớp tập huấn nhằm củng cố kiến thức, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nghị quyết của Đảng bộ Huyện, đảng bộ Tỉnh phục vụ công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đồng thời giúp cho các đồng chí bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở vận dụng thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực sức và chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong thời kỳ mới./

Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác