Thứ 6 Ngày 17/05/2019

Huyện ủy Thanh Liêm Sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện và trao giải cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh”. Đ/c Lê Hoàng Thuyên TUV - Bí thư Huyện ủy, Đ/c Trần Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện . Đ/c Hoàng Mạnh Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó CT UBND huyện đã dự hội nghị.

      Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện và trao giải cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh”. Đ/c Lê Hoàng Thuyên TUV - Bí thư Huyện ủy, Đ/c Trần Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện . Đ/c Hoàng Mạnh Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó CT UBND huyện đã dự hội nghị.

      Sơ kết 03 năm huyện ủy Thanh Liêm đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” với nhiều cách làm cụ thể như:  Tổ chức triển khai các chuyên đề, hướng dẫn các cơ quan đơn vị đăng ký làm theo Bác  theo từng năm, xây dựng mô hình điểm cấp tỉnh, cấp huyện; chỉ đạo duy trì nền nếp việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt Chi bộ thường kỳ hàng tháng. Đặc biệt là việc tổ chức hiệu quả 02 cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 05 thu hút 5679 bài dự thi.  Trong 3 năm huyện ủy và các chi đảng bộ trực thuộc đã tổ chức trên 300 lớp  học tập, quán triệt triển khai các chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tỷ lệ đảng viên tham gia đạt từ 95 đến 98,6% và đã có 18.471 lượt đảng viên đăng ký làm theo Bác theo từng nhóm nội dung của chuyên đề; duy trì việc ghi danh 400 sổ vàng với trên 3200 lượt gương người tốt việc tốt; Công tác tuyên truyền không ngừng được đẩy mạnh góp phần lan tỏa  những kinh nghiệm hay những việc làm tốt trong đời sống xã hội.  Thông qua đó đội ngũ cán bộ, đảng viên công chức, viên chức đoàn viên, hội viên đã nhận thức ngày càng sâu sắc về vị trí, vai trò của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cá nhân, gia đình và xã hội, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đạo đức lối sống, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân...Trong thời gian tiếp theo huyện ủy Thanh Liêm đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong đó tập trung công tác tuyên truyền chỉ thị gắn với thực hiện nghị quyết TW 4 khóa XII, các phong trào thi đua, duy trì ghi danh sổ vàng người tốt việc tố…nhân dịp này huyện ủy Thanh Liêm đã biểu dương, khen thưởng cho 17 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong, thực hiện Chỉ thị và trao thưởng cho 13 tập thể, 17 cá nhân đạt trong cuộc thi tìm hiểu chỉ thị 05 của Bộ Chính trị./.  

      Một số hình ảnh tại hội nghị:

                                                                                            

    Huyện ủy Thanh Liêm    

Các tin khác