Thứ 2 Ngày 20/05/2019

BTV Huyện ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng nay 17/5/2019, Huyện ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

      Sáng nay 17/5/2019, Huyện ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

      Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, Ban Thường vụ huyện Duy Tiên đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản, tổ chức quán triệt, học tập chỉ thị tới từng chi bộ, đảng viên. Thông qua quán triệt, học tập và triển khai thực hiện đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), 3 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức giám sát 15 tổ chức đảng (TCĐ), 42 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức 3 cuộc giám sát tại 14 TCĐ; Ban Tuyên giáo Huyện ủy giám sát 06 TCĐ. Bên cạnh đó, 255/255 chi bộ đã được đưa các nội dung của Chỉ thị số 05 vào sinh hoạt chi bộ định kỳ; hàng tháng cấp ủy, chi bộ đều nhận xét, đánh giá nội dung đăng ký cam kết làm theo Bác của từng cá nhân trước tập thể chi bộ; qua các chuyên đề hàng năm, các tập thể đều đăng ký nội dung làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực. Công tác tuyên truyên thực hiện Chỉ thị số 05 được quan tâm chỉ đạo; 3 năm qua, Đài Truyền thanh từ huyện đến các xã đã có 800 tin bài, phóng sự, toàn huyện tổ chức 58 hội nghị thông tin thời sự cho hơn 4500 lượt người tham dự; đã có 556 pa nô, 2280 khẩu hiệu tuyên truyền được treo hoặc lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Việc triển khai các Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đấu được thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực trong từng cán bộ, đảng viên. Các mô hình điểm được tập trung xây dựng, đến nay toàn huyện đã lựa chọn xây dựng được 52 mô hình điểm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (trong đó cấp huyện có 6 mô hình, cấp cơ sở 46 mô hình); các mô hình điểm hoạt động hiệu quả đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân trong việc tự giác học và làm theo Bác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Cuộc thi viết “những tấm gương làm theo Bác” thu hút hơn 5.100 đối tượng tham gia với nhiều nội dung phong phú, đa dạng và có chất lượng cao. Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trong huyện lựa chọn và giải quyết một số công việc, vấn đề mang tính đột phá nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém, nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm. Công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân được quan tâm chỉ đạo, từ đó, nhiều mô hình hay, cách làm mới được phát hiện, nhân rộng. nhiều tấm gương tiêu biểu được tôn vinh.

Đ/c Nguyễn Hải Long - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đ/c Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

      Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hải Long - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cấp, các ngành trong huyện cần thống nhất cao về nhận thức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với phát huy truyền thống quê hương cách mạng tạo động lực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra; đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính chị cần gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Bác gắn với tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn bằng nhiều hình thức phù hợp; Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung đột phá mà Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tập trung xây dựng mô hình điểm, tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình từ đó nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, đặc biệt là quan tâm tới các mô hình ở các chi bộ thôn, xóm; Duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo, kế hoạch tu dưỡng, cam kết cá nhân của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 và lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 làm điều kiện để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức…

Đ/c Nguyễn Đức Vượng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng giấy khen cho 8 tập thể, 10 cá nhân  đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

     Nhân dịp này, 8 tập thể, 10 cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy Duy Tiên khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Huyện ủy Duy tiên

Các tin khác