Thứ 6 Ngày 24/05/2019

BCH Đảng bộ tỉnh nghe các báo cáo nội dung, chương trình tại kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh

Sáng ngày 23/5/2019, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị nghe các báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh; phương án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2020 – 2025.

      Sáng ngày 23/5/2019, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị nghe các báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh; phương án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2020 – 2025.

      Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

      Tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã báo cáo xin ý kiến BCH Đảng bộ tỉnh các nội dung trình HĐND tại kỳ họp bất thường (Kỳ họp thứ 8) gồm: Danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa bổ sung, điều chỉnh năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Danh mục các dự án thực hiện đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng- chuyển giao năm 2019, Quyết định chủ trương đầu tư các dự án BT và kiện toàn chức danh thành viên UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016- 2021…

Các đại biểu dự hội nghị.

      Về phương án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019- 2021, theo báo cáo Hà Nam có 6 xã chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định thuộc diện phải sáp nhập là: Tiên Phong, Châu Sơn (Duy Tiên), Nhân Đạo, Nhân Hưng (Lý Nhân), Mỹ Thọ (Bình Lục) và Thanh Bình (Thanh Liêm). 

      Phương án sáp nhập là: Huyện Duy Tiên: có 2 xã thuộc diện phải sáp nhập là xã Châu Sơn và xã Tiên Phong. Nhằm đảm bảo đúng quy định tại Nghị quyết số 653/UBTVQH14 thì sáp nhập 3 xã Châu Sơn, Tiên Phong và Đọi Sơn để hình thành một xã mới; huyện Bình Lục sáp nhập xã Mỹ Thọ và xã An Mỹ vào thị trấn Bình Mỹ; huyện Thanh Liêm sáp nhập 2 xã Thanh Bình và Thanh Lưu để tập trung đầu tư xây dựng thành lập thị trấn huyện lỵ; huyện Lý Nhân sáp nhập xã Nhân Đạo và xã Nhân Hưng. 

      Để khuyến khích việc sắp xếp các đơn vị hành chính không thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019- 2021, đồng thời bảo đảm được đô thị hóa và thực hiện quy hoạch mở rộng thị trấn, UBND tỉnh cũng xây dựng phương án sáp nhập xã Đồng Lý vào thị trấn Vĩnh Trụ (huyện Lý Nhân) để giảm thêm 1 đơn vị hành chính cấp xã. 

      Theo kế hoạch, trong năm 2019, sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hà Nam sẽ chỉ đạo hợp nhất Đảng ủy, HĐND, UBND và các tổ chức chính trị- xã hội của các xã (thị trấn) thực hiện sáp nhập vào đơn vị mới. Đồng thời, kiện toàn các chức danh cán bộ chủ chốt và trưởng các đoàn thể; bố trí sắp xếp các chức danh cán bộ, công chức (CBCC); sắp xếp đủ số lượng chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở đơn vị mới. 

      Năm 2020 sẽ bố trí sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ công chức (CBCC), viên chức, người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp theo đơn vị mới. Từ năm 2020 đến 2024, hàng năm bố trí sắp xếp giảm dần số lượng CBCC dôi dư để hết năm 2024 đảm bảo đủ số lượng CBCC của một đơn vị hành chính xã (thị trấn) theo quy định….

      Tại hội nghị các đại biểu nhất trí cao với các nội dung Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày. Đồng thời đề nghị, sau khi có ý kiến của BTV và BCH Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh sớm hoàn chỉnh phương án tổng thể sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 để báo cáo Bộ Nội Vụ và báo cáo Chính phủ trước ngày 31/5/2019.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác