Thứ 5 Ngày 30/05/2019

Thanh Liêm: Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo và cập nhật kiến thức mới năm 2019

Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức mới năm 2019 cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện và các chi đảng bộ cơ sở. Dự hội nghị có đồng chí Trần Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện.

      Ban Thường vụ  Huyện ủy Thanh Liêm phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức mới năm 2019 cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện và các chi đảng bộ cơ sở. Dự hội nghị có đồng chí Trần Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện.

      Trong thời gian ½ ngày, 127 học viên là cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện và các chi đảng bộ cơ sở được truyền đạt 2 nội dung chính: nhận diện, phương pháp đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và chăm sóc sức khỏe chủ động nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

          Việc mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo nhằm tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên, trong đó tập trung vào một số nội dung của lĩnh vực khoa giáo, tuyên truyền miệng, dư luận xã hội, thông tin cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên. Giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của huyện và ở cơ sở nắm bắt được thông tin, nâng cao nhận thức và trình độ nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở, vận dụng vào thực tế tại địa phương để thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật, phát huy vai trò giám sát theo quy định. Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh trong triển khai công tác tuyên giáo tại cơ sở, để tổng hợp đề xuất, kiến nghị với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo trong thời gian tới. Đồng thời, nhận diện đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến trong nội bộ và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch./.

Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác