Thứ 6 Ngày 31/05/2019

HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp bất thường

Sáng ngày 31/5, HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) để xem xét, thảo luận, thông qua các Nghị quyết về:

      Sáng ngày 31/5, HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) để xem xét, thảo luận, thông qua các Nghị quyết về:

      Điều chỉnh, bổ sung danh mục một số dự án thu hồi và chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; danh mục đầu tư một số dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư theo hình thức xây dựng, chuyển giao (BT) nhóm B; xác nhận kết quả phối hợp giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Đồng thời tiến hành kiện toàn một số chức danh ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đại biểu chuyển công tác khỏi địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự kỳ họp.

      Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

      Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Những nội dung HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, nhất là nội dung liên quan đến việc thông qua danh mục và chủ trương đầu tư một số dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) nhằm từng bước củng cố hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ các mục tiêu phát triển trong điều kiện nguồn vốn đầu tư công còn khó khăn. Vì vậy, đồng chí Phạm Sỹ Lợi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, trên cơ sở đó để HĐND tỉnh xem xét và quyết định; bảo đảm cho kỳ họp thành công, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các nhà đầu tư, của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Chủ tọa điều hành kỳ họp.

      Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tập trung xem xét, thảo luận và quyết nghị thông qua các nghị quyết về những vấn đề có tính chất cấp bách phục vụ điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục một số dự án thu hồi và chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; nghị quyết về danh mục đầu tư một số dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) năm 2019; nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nạo vét, chỉnh trang hạ tầng kĩ thuật xung quanh các hồ thuộc địa bàn phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý theo hình thức hợp đồng xây dựng- chuyển giao (BT); nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng 5 tuyến đường trục chính thuộc quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực trung tâm đô thị Duy Tiên theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT); nghị quyết xác nhận kết quả phối hợp giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp.

      Kỳ họp cũng đã quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với bà Phạm Thị Hồng Minh, nguyên Giám đốc Ngân hàng HTX Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam (do chuyển công tác khỏi địa bàn tỉnh); miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ và ông Phạm Mạnh Hùng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng (do nghỉ hưu). Đồng thời tiến hành bầu một số thành viên UBND tỉnh là Giám đốc sở được kiện toàn thay thế các nhân sự đã nghỉ hưu. Kết quả, ông Trần Đức Thuấn, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trần Xuân Dưỡng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Xây dựng đã trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bỏ phiếu bầu kiện toàn chức danh ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

     Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, nghiêm túc, kỳ họp thứ 8 (bất thường) HĐND tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

      Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, chủ động, phối hợp chuẩn bị kỳ họp của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng các cơ quan, tổ chức hữu quan. Đồng chí đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua, nhất là các nghị quyết về các dự án thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP trên địa bàn tỉnh để sớm hiện thực hoá mục tiêu củng cố, phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh đảm bảo công khai, minh bạch, đúng các quy định của pháp luật. 

     Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác