Thứ 4 Ngày 12/06/2019

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Ngày 11/6/2019, Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

      Ngày 11/6/2019, Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Các đại biểu dự hội nghị

      Đến dự có đồng chí Nguyễn Hải Long - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Hùng - Ủy viên BTV tỉnh ủy - Bí thư thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy, Lãnh đạo khối tư tưởng, văn hoá, khoa giáo Thành phố; lãnh đạo đảng ủy 21 phường xã trên địa bàn Thành phố. 

      6 tháng đầu năm 2019, Ban tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tham mưu giúp Ban thường vụ thành ủy triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác đảm bảo đúng định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy và thành phố. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương trong công tác GPMB thực hiện các dự án, tuyên truyền về kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự giao thông, trật tự công cộng, trật tự an toàn xã hội, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.... Cùng với đó, Ban tuyên giáo còn phối hợp tổ chức 05 hội nghị báo cáo viên và 05 hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ hàng tháng. Tổ chức giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng phóng sự về những tấm gương điển hình trên các lĩnh vực. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 được thực hiện nghiêm túc. Các mô hình điểm được duy trì và nhân rộng trên địa bàn. Hiện nay Thành phố vẫn duy trì 63 mô hình điểm và nhân rộng ra 24 mô hình, triển khai xây dựng 28 mô hình mới. Trong công tác biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, các phường, xã chú trọng công tác sưu tầm lưu giữ tư liệu phục vụ cho việc biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương giai đoạn tiếp theo. Đồng thời nhận và chuyển tài liệu về đồng chí Lương Khánh Thiện cho các chi, đảng bộ trực thuộc thành ủy và các trường học trên địa bàn thành phố...

      6 tháng cuối năm 2019, Ban tuyên giáo Thành ủy tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức học tập nghiên cứu quán triệt chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Tổ chức hội nghị báo cáo viên thường kỳ định hướng cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên để phục vụ công tác tuyên truyền.

Đồng chí Bùi Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại hội nghị

      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí đồng chí Nguyễn Hải Long - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác tuyên giáo mà Ban tuyên giáo đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Các đồng chí đề nghị Ban tuyên giáo từ thành phố đến cơ sở tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy tuyên truyền, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở... góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố./.​

Thành ủy Phủ lý

Các tin khác