Thứ 5 Ngày 13/06/2019

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chiều 12/6, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020.

      Chiều 12/6, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020.

      Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

      6 tháng đầu năm 2019,  ĐUQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP), trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Công tác sẵn sàng chiến đấu, tuyển quân, huấn luyện, hội thi, hội thao; công tác xây dựng đảng, tuyên truyền, thi đua; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; chính sách quân đội, hậu phương quân đội… Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên (CBĐV), chiến sĩ ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

      Về kết quả công tác xây dựng đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020: 5 năm qua, ĐUQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ QSQP; thi hành nghiêm Điều lệ Đảng. Hệ thống tổ chức đảng(TCĐ) trong LLVT được củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

      Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2020-2025, ĐUQS tỉnh xác định: Tiếp tục quán triệt, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chăm lo xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, TCĐ và đội ngũ CBĐV. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Nâng cao cảnh giác, phòng chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ xây dựng TCĐ, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

      Dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ĐUQS tỉnh thống nhất: Tập trung lãnh đạo hoàn thành 7 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tiếp tục tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, hoàn thành thắng lợi công tác QS, QPĐP năm 2019, các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ Quân sự tỉnh. Trung tướng Vũ Hải Sản nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm 2019 cấp ủy các cấp và LLVT Quân khu tập trung quán triệt, thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân. 

      Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, đề nghị ĐUQS tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác QS, QPĐP. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng tiềm lực quốc phòng, công trình quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2015-2020; thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội; triển khai tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ CBĐV, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, chú trọng kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm kỷ luật; bám sát địa bàn, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm công tác QS, QPĐP và xây dựng đảng có nhiều nhiệm vụ quan trọng, khối lượng công việc lớn. Do vậy, để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra, ĐUQS tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu. Trong đó, tiếp tục làm tròn vai trò tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về nhiệm vụ QS, QPĐP. Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng thực hiện các dự án xây dựng công trình quân sự trong khu vực phòng thủ theo Đề án 23 của UBND tỉnh; Nâng cao trình độ SSCĐ của các lực lượng; Bám sát địa bàn tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

     Cùng với đó, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị; tổ chức hội thi, hội thao; lãnh đạo công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp về công tác xây dựng đảng. Triển khai các chỉ thị, hướng dẫn về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác