Thứ 5 Ngày 13/06/2019

Thường trực HĐND tỉnh triển khai các chương trình công tác tháng 6

Chiều 12/6, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp đánh giá kết quả công tác tháng 5, triển khai chương trình công tác tháng 6/2019. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

      Chiều 12/6, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp đánh giá kết quả công tác tháng 5, triển khai chương trình công tác tháng 6/2019. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

      Tháng 5, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình công tác đề ra trên tất cả các mặt. Trong đó đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVIII; đồng thời tập trung giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cùng đó thực hiện tốt quy chế phối hợp, tích cực chuẩn bị kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019); tập trung giải quyết công việc phát sinh giữa hai kỳ họp…

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

      Triển khai chương trình công tác tháng 6, phiên họp đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng tăng cường thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đặc biệt là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Giải quyết các việc phát sinh giữa hai kỳ họp; Phối hợp triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường); Tích cực chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII; Tập trung giám sát các quyết định quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có nội dung quy phạm; Tăng cường giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương…

      Phiên họp cũng đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và công tác chuẩn bị kỳ họp giữa năm 2019; nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo tình hình các tầng lớp nhân dân; ý kiến, kiến nghị của cử tri tháng 5 và việc Mặt trận tham gia giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

      Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp, tập trung hoàn thành tốt những nhiệm vụ, công tác tháng 6 đã đề ra. Đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan, các đại biểu, tổ đại biểu phối hợp tập trung giải quyết có hiệu quả những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là những kiến nghị được dư luận xã hội quan tâm để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt của nhân dân như các nhóm vấn đề liên quan đến: môi trường; khai thác, vận chuyển vật liệu xây dựng, xe quá tải trọng; nước sạch nông thôn; đất đai (tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý các vi phạm…); chế độ người có công; tiến độ một số công trình, dự án… 

      Về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan có liên quan hết sức quan tâm thực hiện đúng các mốc thời gian đề ra, trong đó chú trọng đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng các văn bản phục vụ kỳ họp…

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác