Thứ 6 Ngày 28/06/2019

Giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh, thành ủy khu vực Đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc bộ

Sáng 27/6, tại Hà Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương (TW) tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh, thành ủy khu vực Đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc bộ. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW chủ trì hội nghị.

Sáng 27/6, tại Hà Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương (TW) tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh, thành ủy khu vực Đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc bộ. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang bày tỏ sự vui mừng, vinh dự khi Hà Nam được chọn là địa điểm tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh trong khu vực. Đồng chí cũng thông báo một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác tuyên giáo của địa phương. Đồng thời cho rằng hội nghị là cơ hội cho tỉnh Hà Nam được tiếp thu, học hỏi những kinh nghiệm hay, những cách làm hiệu quả trong thực hiện công tác tuyên giáo của các tỉnh bạn, để Hà Nam thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ xây dựng Đảng nói chung và nhiệm vụ công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo của Ban Tuyên giáo TW và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị đã tập trung đánh giá, làm rõ ưu điểm, hạn chế và những khó khăn, thách thức của công tác tuyên giáo cả nước trong 6 tháng đầu năm 2019 cũng như trao đổi những kinh nghiệm hay, đề xuất những giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian tới. 

Theo đó, 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong khu vực đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo TW, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các tỉnh, thành ủy thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Trong đó, nổi bật là: công tác tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nâng dần chất lượng, ngày càng đổi mới về phương pháp, nội dung, chú trọng hình thức trực tuyến. Công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương được triển khai đồng bộ, có bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Cùng với đó, tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết TW 4(Khóa XII) phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái , thông tin xấu, độc trên Internet bước đầu mang lại hiệu quả; tích cực nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; tham mưu, đề xuất cấp ủy giải quyết những vấn đề nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm, góp phần ổn định tư tưởng chính trị…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm cũng còn những hạn chế, bất cập: việc kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa được quan tâm thường xuyên, nên chất lượng hiệu quả đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống còn chưa tốt; Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi chưa chủ động; công tác nắm tình hình dư luận xã hội, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề bức xúc có nơi còn chậm; công tác tuyên truyền, tuyên truyền miệng có lúc, có việc còn thiếu tính sắc bén; thiếu tính sinh động, thiếu hình thức cụ thể…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, hội nghị thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, việc triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết  các nghị quyết, chỉ thị của TW và tỉnh, thành ủy về công tác tuyên giáo đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả, trong đó đặc biệt chú trọng tham mưu giúp BTV tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Tích cực tham mưu BTV tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng liên quan đến chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Tham mưu cấp ủy đẩy mạnh thực hiện triển khai chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TW4(Khóa XII) về tăng cường chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, chủ quyền biển đảo Tổ quốc; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo sâu sát về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị...

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW ghi nhận, tiếp thu các ý kiến thảo luận, đồng thời giải đáp, trao đổi làm rõ thêm một số nội dung kiến nghị của các đại biểu tại hội nghị liên quan đến mô hình hoạt động của các Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị ở các địa phương; thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị; hướng dẫn kỷ niệm các ngày lễ lớn; định hướng tuyên truyền của các cơ quan báo chí… Đồng chí nhấn mạnh: trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay có rất nhiều thách thức, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên giáo, quan tâm những nhiệm vụ trọng điểm để triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng thời quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ kế cận, đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí cũng lưu ý hệ thống tuyên giáo các địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên giáo; quan tâm tuyên truyền, quán triệt kỷ niệm các ngày lễ lớn gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 35 ; triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và hướng dẫn cụ thể cho từng cấp về hướng tới 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ; nghiên cứu, đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành TW…

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam tham luận tại hội nghị.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác