Thứ 6 Ngày 28/06/2019

Hội nghị giao ban Thủ trưởng các cơ quan nội chính tỉnh quý II/2019

Ngày 27/6/2019, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Thủ trưởng các cơ quan nội chính tỉnh Quý II/2019. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Ngày 27/6/2019, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Thủ trưởng các cơ quan nội chính tỉnh Quý II/2019. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo quý II/2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan trong Khối Nội chính tỉnh đã tập trung phối hợp với các cấp, ngành giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc tại tỉnh. Đặc biệt, bảo vệ thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc 2019 được tổ chức tại Chùa Tam Chúc Ba Sao; thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự- Quốc phòng địa phương; tham mưu xử lý kịp thời vấn đề phức tạp không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Các cơ quan tố tụng đã phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, đảm bảo chất lượng, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các loại án. Trong quý đã phát hiện, khởi tố mới 153 vụ với 243 bị can; các cơ quan tố tụng hai cấp phối hợp xây dựng 24 vụ án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử; chủ động báo cáo Thường trực Tỉnh ủy các vụ việc, vụ án theo quy định. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý nhà nước về tôn giáo, hải quan, quản lý thị trường, thi hành án dân sự, cải cách hành chính, cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 28/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác PCTN”. Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 06/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh”; Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 17/2/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXH Việt Nam, Luật Đất đai năm 2013”; Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư";Chủ động tham mưu xử lý, giải quyết các đơn thư gửi đến Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Văn Quyết , Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tuy nhiên, trong quý II/2019; Công tác phòng ngừa một số loại tội phạm còn hạn chế, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tộ phạm liên quan đến tín dụng đen, xảy ra vụ trọng án (03 vụ giết người), tai nạn va chạm giao thông tăng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được các huyện, thành ủy, các cơ quan nội chính tỉnh; Đồng chí yêu cầu trong quý III/2019 và trong thời gian tới, các cấp ủy, các cơ quan nội chính tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, PCTN, cải cách tư pháp. Nắm chắc tình hình, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Phối hợp chặt chẽ trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; từng cán bộ, đảng viên, công chức ý thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan chức năng trong việc điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; nâng cao chất lượng, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nhất là các vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người đứng đầu các địa phương phải chịu trách nhiệm, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính, PCTN, cải cách tư pháp ; nhận diện, nắm chắc tình hình, phối hợp với các ngành chức năng giải quyết dứt điểm, kịp thời những vấn đề phát sinh thuộc ngành, địa bàn mình quản lý.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động phối hợp với các cơ quan nội chính nắm chắc tình hình, tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các vụ việc, vụ án theo yêu cầu tại Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 21/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về khắc phục tồn tại, hạn chế và thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN” và Thông báo số 263-TB/TU, ngày 02/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lê Khắc Thìn - Ban Nội chính Tỉnh ủy

Các tin khác