Thứ 6 Ngày 28/06/2019

Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019

Chiều ngày 27/6/2019, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Chiều ngày 27/6/2019, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Như Phiến, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh hội, Chủ tịch Hội CCB Khối; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh.

Hội nghị tiến hành sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019, phương hướng, mục tiêu, giải pháp giai đoạn 2019-2024.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Quang Tuyển, Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh,
Chủ tịch Hội CCB Sở Giao thông Vận tải trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị

6 tháng đầu năm 2019, Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các hoạt động của Hội. Các cấp hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, quan trọng hàng đầu đó là tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị; công tác tổ chức Hội đã đạt được những kết quả quan trọng, kịp thời kiện toàn về tổ chức hội cơ sở và tiếp nhận tổ chức hội và hội viên; chất lượng hoạt động của các tổ chức hội và đội ngũ cán bộ làm công tác Hội được nâng lên; tổ chức thực hiện tốt các phong trào do cơ quan phát động; động viên Cựu chiến binh nêu cao ý chí, tinh thần tự lực tự cường, làm tốt công tác tình nghĩa trong, thực hiện các chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019, Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động của Hội. Các cấp Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, quan trọng hàng đầu đó là tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn; động viên CCB nêu cao ý chí, tinh thần thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công việc; đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa trong nội bộ Hội và ngoài xã hội.

Công tác xây dựng Hội có bước phát triển; đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Khối có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, có sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn Hội, từng hội viên luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, nhiệt tình chủ động, sáng tạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn nêu cao, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tổ chức thực hiện tốt các phong trào do cơ quan phát động; thường xuyên chăm lo và thực hiện các chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tham mưu kịp thời với cấp uỷ và chính quyền về công tác xây dựng Hội.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đều nhất trí với các dự thảo báo cáo, thảo luận tham gia đóng góp ý kiến và đề xuất nhiều giải pháp quan trọng trong công tác Hội 6 tháng cuối năm 2019 cũng như phương hướng, mục tiêu, nội dung công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2019-2024.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Phiến, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ghi nhận những kết quả Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm và trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019; chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần khắc phục; chỉ đạo các cấp Hội trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy có hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; tập trung giáo dục chính trị tư tưởng cho Hội viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào ở cơ quan, đơn vị.

Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh

Các tin khác