Thứ 5 Ngày 04/07/2019

Thanh Liêm: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện họp thường kỳ

BCH đảng bộ huyện Thanh Liêm vừa tổ chức họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

BCH đảng bộ huyện Thanh Liêm vừa tổ chức họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Các đại biểu dự hội nghị

6 tháng đầu năm 2019 BCH, Ban thường vụ huyện ủy Thanh Liêm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Ban hành 14 kế hoạch, thông tri và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, tiến hành biên soạn bổ sung lịch sử đảng bộ huyện giai đoạn 1930- 2020; mở 9 lớp bồi dưỡng chính trị nghiệp vụ cho trên 1100 học viên; Kết nạp 39 quần chúng ưu tú vào đảng… tình hình KT-XH tiếp tục ổn định và phát triển. Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt  trên 50% so với kế hoạch năm như: Thu nhập bình quân đầu người ước 52,6%; giá trị sản xuất CN-TTCN ước trên 54%; thu ngân sách trên 60%; sản xuất nông nghiệp đảm bảo cơ cấu giống, mùa vụ; hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của mặt trân tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm đẩy mạnh. Văn hóa xã hội, y tế, giáo dục có nhiều hoạt động sôi nổi và hiệu quả, an sinh xã hội được đảm bảo. ANQP được giữ vững. 6 tháng cuối năm BCH đảng bộ huyện đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong. Trong đó, lãnh đạo chỉ đạo các giải pháp quyết liệt hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH ở mức cao, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các tồn đọng trong giải phóng mặt bằng, chỉ đạo sản xuất vụ mùa…trong dịp này BCH đảng bộ huyện cũng đã quán triệt triển khai chỉ thị số 25 ngày 8/8/2018 của Ban bí thư TƯ về đối thoại đa phương đến năm 2030; chỉ thị 32 ngày 18/2/2019 của Bộ chính trị về  tăng cường nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của đảng trong tình hình mới; Kết luận 53 ngày 4/6/2019 của Ban bí thư  TƯ về chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc  trên internet và mạng xã hội./.     

 Huyện ủy Thanh Liêm

 

Các tin khác