Thứ 6 Ngày 05/07/2019

Huyện ủy Thanh Liêm Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại Hội XII.

Huyện Ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại Hội XII; Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019. Dự hội nghị có đ/c Lê Văn Quyết - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đ/c Lê Hoàng Thuyên - TUV - Bí thư HU; đ/c Trần Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực HU - Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Hoàng Mạnh Dũng Phó Bí thư HU - Chủ tịch UBND huyện.

Huyện Ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại Hội XII; Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019. Dự hội nghị có đ/c Lê Văn Quyết - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đ/c Lê Hoàng Thuyên - TUV - Bí thư HU; đ/c Trần Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực HU - Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Hoàng Mạnh Dũng Phó Bí thư HU - Chủ tịch UBND huyện.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, HU Thanh Liêm đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh. Quan tâm công tác giáo dục lý luận chính trị, 5 năm qua đã cử 13 đồng chí học các lớp cao cấp lý luận chính trị; mở 32 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và nhiều lớp bồi dưỡng khác phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của Đảng; sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, toàn huyện đã có trên 3.200 lượt tập thể, cá nhân được ghi danh vào sổ vàng các cấp. Về xây dựng tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đã giảm nhiều đầu mối, giảm số lượng cấp trưởng; giải thể xong 17 chi bộ cơ quan xã, thị trấn, sát nhập các thôn xóm còn 101 thôn, giảm 66 thôn đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, phong trào xây dựng NTM, khu dân cư kiểu mẫu, đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, đưa huyện Thanh Liêm đạt chuẩn NTM năm 2018. Trong việc triển khai Điều lệ Đảng Thanh Liêm đã tổ chức quán triệt kịp thời các quy định của TW, của tỉnh, vì vậy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, cấp ủy và cán bộ đảng viên không gừng được nâng cao, tăng cường đoàn kết nội bộ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hiện nay, toàn huyện có trên 6.800 đảng viên, sinh hoạt tại 222 chi bộ, nhìn chung các đồng chí đảng viên luôn giữ vững được bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Các đại biểu dự hội nghị

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Thanh Liêm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH; đẩy mạnh cải cách hành chính xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH XII của Đảng và nghị quyết ĐH Đảng bộ các cấp.

Cũng tại hội nghị huyện ủy Thanh Liêm đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019./

Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác