Thứ 3 Ngày 16/07/2019

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Chiều ngày 15/7/2019, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Chiều ngày 15/7/2019, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí đại biểu các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Đảng ủy khối; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, ủy viên UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; trưởng, phó, các ban xây dựng Đảng, các đoàn thể, Văn phòng Đảng ủy khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

6 tháng đầu năm 2019, công tác xây dựng Đảng đã được cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ Khối triển khai thực hiện đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm chú trọng; tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ ổn định, lập trường tư tưởng vững vàng; việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định. Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 54 quần chúng ưu tú và 01 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 77 đảng viên dự bị đạt kết quả tốt. Kịp thời kiện toàn và duy trì hoạt động của báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục duy trì 97 mô hình trong đó có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng nhiều đổi mới. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Công tác quản lý và phát triển đảng viên được quan tâm chú trọng. 6 tháng đầu năm, đã xét, duyệt kết nạp 29 quần chúng ưu tú; chuyển đảng chính thức cho 39 đảng viên dự bị; trao tặng 01 Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 02 Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 04 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Xóa tên 01 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát được được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng. Các cấp ủy từ khối đến cơ sở đã kiểm tra đối với 14 tổ chức đảng và 21 đảng viên; giám sát 20 tổ chức đảng và 24 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra đối với 06 tổ chức, giám sát chuyên đề đối với 14 tổ chức đảng. Thông qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của tổ chức, cá nhân và yêu cầu các tổ chức, cá nhân nghiêm túc khắc phục, sửa chữa. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc. 6 tháng đầu năm, đã thi hành kỷ luật 02 đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

Công tác lãnh đạo các đoàn thể và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được coi trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đều nhất trí với dự thảo báo cáo, thảo luận tham gia đóng góp ý kiến và đề xuất nhiều giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh trong 6 tháng đầu năm, chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần khắc phục và phải thẳng thắn nhìn nhận khắc phục những hạn chế đó. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và tập trung nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; chủ động phát huy vai trò hạt nhân chính trị; tập trung vào cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng như ghi nhận các ý kiến tham luận tại Hội nghị. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy đảng trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trọng tâm là triển khai và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, làm tốt việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCS đảng, đảng viên năm 2019; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng…

Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Các tin khác