Thứ 2 Ngày 22/07/2019

Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Truyền thông và Đào tạo Thiên Nguyên

Sáng ngày 19/7/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Truyền thông và Đào tạo Thiên Nguyên

Sáng ngày 19/7/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Truyền thông và Đào tạo Thiên Nguyên.

Về dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp; các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối, đồng chí Lương Văn Hồi - Chủ tịch Công ty và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty .

Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh trao quyết định thành lập chi bộ công ty.

Phát biểu tại Lễ công bố quyết định thành lập chi bộ công ty, đồng chí Nguyễn Nguyễn Quốc Đạt, Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp chúc mừng chi bộ Công ty được thành lập xuất phát từ nhu cầu thực tế khách quan, phù hợp với yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng để phát huy tốt vai trò của chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển của công ty. Đồng chí giao nhiệm vụ cho Chi bộ bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, chương trình công tác năm 2019 để cụ thể hóa thành chương trình hành động, xây dựng Quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của chi bộ. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của chi bộ. Xây dựng chi bộ TSVM về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời làm tốt công tác phát triển đảng viên mới…

Thay mặt chi bộ đồng chí Lương Văn Hồi, Bí thư chi bộ - Chủ tịch Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối và hứa sẽ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên chi bộ luôn đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác