Thứ 6 Ngày 09/08/2019

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước và đảm bảo an toàn an ninh, an toàn thông tin

Sáng ngày 30/7/2019, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước và đảm bảo an toàn an ninh, an toàn thông tin năm 2019 cho các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở; báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy khối; các đồng chí văn phòng cấp ủy của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; cán bộ, chuyên viên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Sáng ngày 30/7/2019, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước và đảm bảo an toàn an ninh, an toàn thông tin năm 2019 cho các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở; báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy khối; các đồng chí văn phòng cấp ủy của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; cán bộ, chuyên viên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Đại biểu dự Hội nghị tập huấn

Tới dự Hội nghị có Đại tá Phạm Hoài Nam, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo bí mật nhà nước tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. Đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên của Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo các chuyên đề, trao đổi về một số văn bản, quy định, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; nâng cao kỹ năng an toàn và bảo mật thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là những chuyên đề hết sức cơ bản, cung cấp quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phục vụ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã nhấn mạnh các cấp ủy cơ sở cần cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, và triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nêu ra trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thông tin và bảo vệ BMNN; nâng cao cảnh giác, phòng ngừa lộ, lọt BMNN trên Internet cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Các tin khác