Thứ 2 Ngày 12/08/2019

Thanh Liêm: Sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Huyện Ủy Thanh Liêm về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.

Ban nội chính Tỉnh ủy Hà Nam phối hợp với Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Huyện Ủy Thanh Liêm về công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng. Đồng chí Hoàng Văn Tuệ - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đồng chí Trần Xuân Thành - Phó Bí thư TT HU - Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Ban nội chính Tỉnh ủy Hà Nam phối hợp với Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Huyện Ủy Thanh Liêm về công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng. Đồng chí Hoàng Văn Tuệ - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đồng chí Trần Xuân Thành - Phó Bí thư TT HU - Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Qua 3 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Huyện ủy Thanh Liêm về công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng được triển khai, thực hiện nghiêm túc từng bước đi vào nề nếp và đạt hiệu quả tích cực. Hai cơ quan đã chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản, sơ kết, tổng kết các Chỉ thị của TW, của Tỉnh, trao đổi thông tin, báo cáo kịp thời, từ đó đã giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, cụ thể 3 năm huyện ủy Thanh Liêm đã tổ chức 6 cuộc kiểm tra, xây dựng, ban hành 14 văn bản liên quan đến công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, giải quyết 8/8 đơn thư khiếu nại gửi về Ban Nội chính Tỉnh ủy đảm bảo đúng quy định.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện, quy chế phối hợp và đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới, 2 cơ quan tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp; thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện phối hợp, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm về kinh tế, tham nhũng theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị - TTATXH trên địa bàn./

Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác