Thứ 4 Ngày 21/08/2019

Thành ủy Phủ Lý quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII

Chiều ngày 19/8/2019, Thành ủy Phủ Lý tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chiều ngày 19/8/2019, Thành ủy Phủ Lý tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự hội nghị các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hùng - UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy- Chủ tịch HĐND TP; đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư Thường trực thành ủy; đồng chí Nguyễn Anh Chức - Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ thành ủy; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc thành ủy, UBND thành phố; các đồng chí là bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" và Quán triệt, triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy, của Thành ủy Phủ Lý về Quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Theo KH của Thành ủy Phủ Lý, để chuẩn bị cho đại hội TP thành lập 04 tiểu ban giúp việc và tổ chức Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban tổ chức; Đối với Đảng bộ cơ sở thành lập 3 tiểu ban gồm: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Văn kiện - Tuyên truyền, Tiểu ban Tổ chức - phục vụ Đại hội; Đối với chị bộ cơ sở không thành lập tiểu ban mà phân công cấp ủy phụ trách từng nội dung để chuẩn bị đại hội.

Đại hội đảng bộ các cấp cũng sẽ thực hiện 04 nội dung: Tổng kết việc thực hiện NQ đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu BCH đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên…

Cũng theo kế hoạch để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp cần: Chuẩn bị các văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện; chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp; số lượng đại biểu dự Đại hội và việc bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên; chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm, đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy…

Thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp: Đối với chị bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, thời gian bắt đầu từ tháng 01/2020 và hoàn thành xong trong tháng 2/2020; Đối với Đảng bộ, chỉ bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2020 và hoàn thành xong trước 30/6/2020; Đối với Đảng bộ thành phố, thời gian đại hội trong khoảng từ 20/6 và hoàn thành xong trước 10/8/2020.

Đồng chí Bùi Văn Hùng - UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu và kết luận tại hội nghị đồng chí Bùi Văn Hùng - UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP đã quán triệt và trình bày toàn văn nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Đồng chí yêu cầu cấp ủy Đảng các cấp cần nghiêm túc tiếp thu và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị, KH các cấp và nội dung, yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ngay sau hội nghị đề nghị lãnh đạo cấp ủy các cấp khẩn trương xây dựng KH của cấp mình, thành lập các tiểu ban, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai công việc đảm bảo kịp thời, đúng thời gian quy định. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn kiện Đại hội đảm bảo bài bản, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc…Về công tác nhân sự phải đảm bảo đúng nguyên tắc, lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo... Công tác bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, Quy định, Quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, chấp hành nguyên tắc, thủ tục đại hội đảng các cấp.../.​

Thành ủy Phủ Lý

Các tin khác